CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos nubimontanus

Encephalartos nubimontanus je velmi vzácný cykas popsaný teprve v roce 1995 jihoafrickým zahradníkem P.J.H Hurterem a o 11 let později již zařazený mezi druhy vyhynulé ve volné přírodě. Řadí se mezi tzv. modré cykasy.

 

Rozšíření

Endemický druh východní provincie Transvaal-Natal, kde rostl v malých koloniích na srázech pohoří Drakensberg velmi blízko, ojediněle přímo mezi druhy E. cupidus a E. dolomiticus. V současné době však na tento druh již zřejmě v divočině nenarazíme, protože byl zařazen mezi druhy vyhynulé ve volné přírodě.


Je úzce příbuzný ještě s druhy eugene-maraisii, dyerianus a middelburgensis.

 

Popis

Velmi podobný druhu E. cupidus, od kterého se liší hlavně stromovým vzrůstem, prodlouženým sterilním vrcholem šištic a jejich modravou barvou. Jedná se o robustní rostlinu s kmenem vysokým až 2,5 metru a průměru 40cm. Listy dorůstají zhruba 1,5 metru délky, jsou modravé až šedostříbrné, matné, u starších listů přechází k matné šedozelené až temně zelené.


Bylo identifikováno mnoho forem významně se lišících jednak zabarvením ale hlavně tvarem lístků od zcela beztrnných až po lístky se 4-7 trny po obou stranách (nejméně 11 forem). Taktéž u pylových kuželů a semenných šištic byly pozorovány rozdíly v zabarvení od zelené až po modrou. Jedná se o velice variabilní a atraktivní cykasy.


Velmi podobné a hlavně často zaměňované druhy cupidus a nubimontanus je obtížné rozlišit i vzhledem k tomu, že se oba vyskytují ve více formách. Podle tvaru listů a ozubení lístků je to skoro nemožné. Nejmarkantnějším  rozlišovacím znakem  u menších (cca od  6-10cm caudex) by měly být lístky u báze řapíku. Nubimontanus by měl mít řapík delší a holý jen s 1-3 o něco zmenšenými lístky, kdežto cupidus má mít řapík velmi krátký a zřetelně a postupně se zmenšující lístky až do 2-3 párů trnů

 

Sbírky v Česku

Botanické zahrady u nás tento druh nevlastní, několik málo forem tohoto druhu je však zastoupeno v soukromých sbírkách.

 

Ochrana

Jedná se o extrémně vzácnou rostlinu, zapsanou na Červeném seznamu IUCN . Byla ji již přiřazena kategorie EW, vyhynulý ve volné přírodě. Druh je zapsán na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy - jak s rostlinami, tak i jejich semeny. 


Tento druh v době svého objevu dle IUCN čítal pouze 66 rostlin, poslední rostliny druhu se staly následně cílem nájezdů sběratelů. Již v roce 2001 bylo v jeho lokalitě nalezeno pouze 8 rostlin a v roce 2006 již byl klasifikován jako vyhynulý.  1. Cykasy Afriky - úplný atlas, jediný existující v češtině

  2. Rod Encephalartos v historickém článku prof. Dyera

  3. Cycas thouarsii - pochází z Madagaskaru a blízkého pobřeží Afriky

  4. Stangeria eriopus - jediný jihoafrický druh z jiného rodu než Encephalartos

Fotografie

Foto: velmi rozdílné tvary lístků E. nubimontanus ve sbírce J.Bučka