CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Co jsou modré cykasy?

Modré cykasy jsou pokryty “voskovou” vrstvou, která jim dává modravě stříbrnou barvu, podobně jako například stříbrnému smrku. Jedná se o jedny z nejkrásnějších cykasů.


Modré cykasy pocházejí vždy z tropických oblastí, obvykle velmi suchých a v létě i velmi horkých.  Voskovitý povrh jim umožňuje neodpařovat příliš velké množství vody. U jiných rostlin z chladnějších oblastí naopak tatáž vrstvička chrání jejich povrch před smáčením.


Při přílišné zálivce nebo vlhku může být obtížné jejich modrou barvu udržet. 

Nicméně jeden Encephalartos horridus roste přímo nad bazénem botanické zahrady v Gentu bez výrazné ztráty zbarvení. Modrou vrstvu je možné rukou setřít. Také u starých listů již namodralá barva nemusí být dobře patrná, ty však lze především u doma pěstovaných cykasů ostříhat. Všimněte si mizejícího zabarvení  například spodních, tedy několik let starých, listů u tohoto Cycasu cairnsiana.


Přehled některých modrých cykasů


 1. Cycas cairnsiana

 2. Macrozamia glaucophylla

 3. Dioon sonorense

 4. Encephalartos horridus

 5. Encephalartos lehmanii

 6. Encephalartos trispinosus

 7. Encephalartos princeps


Následující druhy jsou extrémně vzácné, obvykle kriticky ohrožené, případně v přírodě již vyhynulé:


 1. Encephalartos cupidus

 2. Encephalartos dolomiticus

 3. Encephalartos dyerianus

 4. Encephalartos eugene-maraisii

 5. Encephalartos hirsutus

 6. Encephalartos inopinus má velmi neobvyklou smaragdovou barvu listů

 7. Encephalartos middelburgensis

 8. Encephalartos nubimontanus - vyhynulý v přírodě

 9. Encephalartos leavifolius


Modré formy mají i další druhy cykasů jako například:


 1. Encephalartos arenarius - převažuje zelená, ale existuje i modrá forma, prvděpodobně se jedná o přirozený hybrid s druhem E. horridus.

 2. Encephalartos munchii

 3. a další


Namodralá barva je způsobena kutinem, voskovitým materiálem produkovaným rostlinou. Chemicky se jedná o hydroxy mastné kyseliny, které jsou produkovány vrstvičkou zvanou kutikula.