CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Ceratozamia becerrae

Ceratozamie Becerrova byla popsána teprve v roce 2003 botaniky Vovides, Pérez-Farrera & Schutzman.


Rozšíření

Rostlina pochází z tropických deštných lesů v jihomexickém státu Chiapas a jižní části pohoří Sierras de Tabasco poblíž Tapijulapa.


Popis

Rostlina s podzemním kmenem a širokými protáhlými lístky.


Ochrana

Ceratozamia becerrae je mexickým endemitem.  Rostlina je v Červeném seznamu zařazena v kategorii EN - ohrožené (2011). V oblasti kontroly obchodu náleží na seznam CITES I. Je známa pouze ze dvou míst výskytu s celkovým počtem nepřesahujícím 400 rostlin v přírodě.


Sbírky v Česku

Tato extrémně vzácná rostlina není v českých sbírkách.


Související články

  1. Cykasy Mexika

  2. Cykasy Jižní Ameriky

Fotografie Art Vogel

List v thajském Nong Nooch a foto listu z přírody dole vlevo