CYKASY

Czech CycadsEnglish.html

Stránky nepodporují MS Internet Explorer! Doporučujeme Chrome, Firefox a Safari.

 

Stránky o pěstování cykasů, souputnících dinosaurů  obsahující i jediný existující Atlas cykasů v češtině i s kvalitními fotografiemi. Vše o více než 300 druzích cykasů, jejich přehled v českých sbírkách, fotografie, pěstování cykasů ze semen a další informace o těchto pravěkých rostlinách. Poznejte i jiné cykasy než jen z rodu Cycas.

Pravěké rekordy

NEJOBLÍBENĚJŠÍ jsou druhy cykas japonský (Cycas revoluta) a keják otrubnatý (Zamia furfuracea), jediné cykasy dostupné v českých květinářstvích. Oba jsou chráněné. Zde najdete vše o jejich pěstování.

NEJSTARŠÍ - Cykasy patří k rostlinám dožívajícím se nejdelšího věku na světě, přitom některé z nich se tohoto věku dožily jako “zahradní rostliny” v japonských klášterech nebo jako svaté stromy v Africe. Jsou známy cykasy starší 1100 let. Nejstarším českým cykasem a snad i skleníkovou rostlinou vůbec je přitom 300-500 letý Encephalartos altensteinii ve skleníku zámku v Lednici. Pochází ze soukromých sbírek Lichtenštejnů. V době rekonstrukce skleníku došlo k poškození jeho růstového vrcholu.

NEJDRAŽŠÍ - Cykasy jsou v současnosti nejdražšími sbírkovými rostlinami světa a jako takové jsou velmi žádány mezi sběrateli. Nejdražším ohodnoceným českým cykasem je údajně 200 let starý cykas indický ze skleníku Na Slupi, který byl před přestavbou skleníku hodnocen na 1.000.000 Kč. V přírodě již vymřelý Encephalartos woodii ve velikosti 15 cm byl nedávno nabídnut na trhu za 17.000 dolarů. I tlak sběratelů působí na jejich klesající stavy v přírodě.

NEJVZÁCNĚJŠÍ - Cykasy jsou podle zprávy IUCN 2010 nejohroženější skupinou rostlin světa. Některé druhy již v přírodě zcela vyhynuly jako například Encephalartos relictus, počty dalších se odhadují na několik kusů. Oproti například známé pandě se tedy jedná o skutečnou vzácnost. Některé druhy nemají ve sbírkách české botanické zahrady ani soukromí sběratelé. O jejich ochraně pojednáváme i na tomto webu.


NEJVĚTŠÍ SPERMA v rostlinné i živočišné říši má druh Zamia roezlii. Při velikosti až 0,5 mm je viditelné pouhým okem. Cykasy jsou vedle jinanu navíc jedinými semennými rostlinami s rejdícím spermatem s bičíky (přesněji spermatozoidem).

VÝVOJOVĚ NEJSTARŠÍ - cykasy jsou vývojově nejstaršími semennými rostlinami na světě. Jejich předci existovali již před 280 mil lety. Byli tedy současníky dinosaurů. Více v sekci Taxonomie a evoluce >>

NEJPOSVÁTNĚJŠÍ je druh Encephalartos transvenosus, uctívaný jako posvátný strom striktně matriarchálního kmene Modjadji v Africe. Strom je pod dědičnou ochranou jejich “Královny deště”. Dlouhodobá ochrana umožnila vyrůst jedinečnému pravěkému lesu starému až 800 let.

NEJVĚTŠÍ ŠIŠKA NA SVĚTĚ je samičí šištice kubánského mikrocykasu, která dosahuje až metrové délky. Cykasy jako prehistorické rostliny nekvetou, ale většina z nich vytváří šištice, které mohou vážit až desítky kilogramů. Jen samice rodu Cycas vytvářejí cosi podobné hlávce.

NEJVYŠŠÍ je s až 20 metry australský druh Lepidozamia hopei, nicméně výškou vynikají i Dioon spinulosum dorůstající až 16 m či Encephalartos laurentianus s 15 m. Ten má současně NEJVĚTŠÍ LISTY, dorůstající až 7 metrů délky. Této délky mohou dorůst i zdvojené listy Cycas bifida. NEJTLUSTŠÍ, tedy cykas s nejširším kmenem, je Macrozamia dyeri s kmenem až 1,2 metry širokým a pouhé 3 metry vysokým. NEJMENŠÍ, jak i název napovídá, je kubánská Zamia pygmaea, keják trpasličí.

NEJVĚTŠÍ PŘEKVAPENÍ přichystal druh Stangeria eriopus botanikům londýnského skleníku v Chelsea, kteří ho pokládali za kapradinu. Až do doby, než z rostliny začaly rašit ... šišky. Překvapením byl i objev afrického druhu Encephalartos inopinus, jehož jméno značí “neočekávaný”.

NEJMRAZUODOLNĚJŠÍ jsou druhy Cycas panzhihuanensis a Cycas taitungensis, které odolávají i teplotám pod -15°C. Nicméně mrazivé teploty a sníh snese i celá řada dalších cykasů.Věděli jste, že ...?

CYKASY ROSTLY I NA ÚZEMÍ ČESKA? Je tomu již pár milionů let.

ZATAHOVACÍ KOŘENY VTAHUJÍ ROSTLINU POD ZEM PŘI POŽÁRECH, Po opakovaných požárech tak mohou mít starší cykasy chráněnu značnou část kmene. Zatažení na kořenech zanechává “vrásky”. Požáry navíc vyvolávají růst šištic a “kvetení” cykasů tak synchronizují na stejnou dobu.

CYKASY JSOU OPYLOVÁNY HMYZEM a starší teorie o jejich opylení pomocí větru je u většiny cykasů již vyvrácena. Nicméně některé druhy pravděpodobně opylení větrem alespoň částečně umožňují (především rod Cycas).

SOUŽITÍ MEZI CYKASY A JEJICH OPYLOVAČI JE STABILIZOVÁNO JIŽ Z DOBY SUPERKONTINENTU GONDWANA, proto se příliš neliší napříč  současnými kontinenty.

KORÁLOVITÉ KOŘENY DÝCHAJÍ DUSÍK: Tyto kořeny rostou zdola nahoru a vystupují na povrch kolem kmene cykasu. Korálovité kořeny rostou v symbióze se sinicemi, které jim umožňují zpracovat vzdušný dusík a usnadňují růst cykasů i na místech s minimem živin. Tyto kořeny často chybí u rostlin pěstovaných v květináčích.

ZRALÉ ŠIŠTICE ZVYŠUJÍ TEPLOTU a takto signalizují opylovačům, aby přeletěli ze samčích na samičí šištice. Teplota samčí šištice může dosáhnout až 38°C. Horké šištice silně voní, samčí šištice rychle rostou a protahováním své osy rozevírají šupiny s pylovými váčky.

VŠECHNY CYKASY JSOU JEDOVATÉ a semena některých druhů mají na svědomí i smrt v řadách prvních evropských námořníků v AustráliiNovinky v Atlase cykasů

 1. Cykas Lindströmův - málo známý druh - nejlepší fotografie na světovém webu

 2. Ceratozamia latifolia - nový popis na našem webu

 3. Foto z opylování druhu Zamia restrepoi, který v evropských botanických sbírkách neexistuje

 4. Cykas Wadeův - jediné fotografie semen na světovém webu

 5. Encephalartos hirsutus - ojedinělý cykas v našich sbírkách

 6. Zamia standleyi, Zamia muricata, Zamia fischeri - nové foto.

 7. Encephalartos equatorialis: přečtěte si více o kriticky ohroženém cykasu z Ugandy

 8. Encephalartos cerinus: Vlastík Rybka, pražská botanická zahrada: Fata Morgana zakládá chovnou skupinu kriticky ohroženého druhu.

 9. Zamia neurophyllidia nové foto

 10. Ceratozamia norstogii: kriticky ohrožený druh, jaký v našich sbírkách nenajdete.

 11. Představujeme cykas Beddomeův, jehož šištice jsou sbírány indickými léčiteli. Je také jediným z rodu Cycas na seznamu CITES I.

 12. Encephalartos barteri: přečtěte si více o dvou poddruzích západoafrického cykasu Encephalartos barteri - zde najdete i  jedinou fotografii samičí šištice na světovém internetu.


Semena

Postupně publikujeme i fotografie semen některých druhů, jaké v jiných publikacích nenajdete. Tyto fotografie napomohou i při určování druhů cykasů. Fotografie semen najdete například zde:

 1. Cykas Rumpfův - známý či neznámý druh?

 2. Cycas edentata - již ze semen poznáte rozdíl oproti cykasu Rumpfovu

 3. Microcycas calocoma - semena vcelku podobná rodu Encephalartos

 4. Cykas Wadeův - jediné fotografie semen na světovém webu

 5. Pěstujeme cykasy ze semen - více informací o pěstování cykasů ze semen
Atypické cykasy

Znáte cykasy s atypickými listy?


Co to jsou cykasy?

Cykasy (Cycadopsida) tvoří souhrnnou třídu pro všechny cykasy, chráněné nahosemenné rostliny z botanického oddělení cykasorosty (Cycadophyta).


V současnosti je popsáno více než 300 druhů těchto rostlin, které patří mezi nejstarší živé organismy na světě. Cykasy kdysi dominovaly v rostlinné říši podobně jako dinosauři v živočišné a řada z nich také vyhynula v podobné době na konci druhohor.


Vyznačují se řadou archaických rysů a jsou proto považovány za živoucí fosilie. Mimo jiné nekvetou, ale podobně jako jehličnany nesou šištice. Cykasy mohou žít velmi dlouho. Délka života některých starých jedinců v Asii se odhaduje až na 1100 let a je pravděpodobné, že mohou žít i déle.


Cykasy se na první pohled podobají podsaditým palmám, se kterými ovšem nemají nic společného. Jako nahosemenné mají blíže k jehličnanům a tedy i k obyčejnému smrku.  Podobně jako jehličnany také vytvářeji šištice, které jsou u cykasů největší v rostlinné říši.


Vývojově nejbliže cykasům je další nahosemenný strom, totiž jinan (Ginkgo). Spolu s cykasy sdílí pohyblivé sperma(tozoidy). Cykasy jsou nicméně vývojově starší.


Cykasy se díky atraktivnímu vzhledu, vzácnosti i vysoké ceně staly předmětem zájmu sběratelů, včetně známých osobností typu Brada Pitta a dalších.


Více o pěstování cykasů

Na stránce Pěstování najdete kromě  podrobných rad pro pěstování cykasů i nové informace o přezimování cykasů, dále text o  u nás dosud neobvyklém experimentu zakořeňování listů cykasů ve článku Miroslava Boučka, nový článek o pěstování cykasů ze semen a další ...


Kriticky ohrožené a vymřelé
V přírodě vymřelé cykasy přežívají v několika málo sbírkách:

Encephalartos woodii ani Encephalartos relictus však v ČR nenajdete.  Další druhy se ale blíží stejnému osudu: kriticky ohrožený Encephalartos laevifolius je na hranici vyhynutí, Encephalartos latifrons již nevytváří v přírodě semena.


Pohlaví cykasů

Dokážete rozeznat samce a samici cykasů? Samci mají vždy šištice, samice vedle šištic mohou nést další dvě různá uskupení plodolistů.Fotografie na této stránce:


 1. -většina velkých cykasů a cykasy Jižní a Střední Ameriky - Art Vogel

 2. -cykasy v květináčích Josef Bouček

 3. -cykasy Austrálie - Peter Richardson


Cykasy v korunách stromů

V Panamě se dívejte do korun stromů po jediném epifytním cykasu Zamia pseudoparasitica, který mezi evropskými sběrateli najdete jen výjimečně...


Thajsko

 1. Cykasy Thajska - přehled druhů

 2. Cykasové lesy na skalách thajské zátoky Krabi


Africké cykasy

Prof. Dyer o cykasech a rodu Encephalartos v Africe. Vůbec první souhrnný článek o cykasech v češtině zde nově publikován ve spolupráci s časopisem Živa.


Ghanský cykas - na světovém webu ani v tisku neexistující fotografie z Ghany!


Nejstarší český cykas Encephalartos altensteinii se údajných 400 let věku dožil v moravské Lednici, nicméně dokumentace jeho původu zatím nebyla nalezena.


Dva mrazuodolné cykasy Encephalartos cycadifolius a Encephalartos lanatus jsou známy jako výjimečně krásné ale nesnadno pěstovatelné rostliny. U nás je najdete jen v soukromých sbírkách.Posvátný les cykasů

Posvátný les umožnil zachovat druh Encephalartos transvenosus včetně 800 let starých stromů v Africe.


Africká pramatka cykasů?

Je stangerie pramatkou dalších druhů cykasů? Zde najdete doplněné fotografie a popis


Cykasy v Evropě

Cykasy na Slovensku - nové foto z Košic! (v angličtině)

Cykasy v Evropě
Belgie, Česko
Dánsko, Slovensko - v angličtině

Cykasy v Polsku - v angličtině, připraveno ve spolupráci s polskými botaniky

Přežijí cykasy v Hodoníně rok 2011?Nové druhy cykasů


Nové druhy začaly být popisovány v 90. letech. Do té doby byla řada cykasů zařazena do široce pojatých druhů např. Cycas circinalis nebo rumphii. Zde najdete fotografie velmi málo známých druhů:


 1. Cycas edentata - velké exempláře ve sbírkách v Holandsku

 2. Cycas ferruginea - jediná rostlina v Evropě

 3. Cycas javana - donedávna považovaný za součást druhu Cycas circinalis


Cykasy Austrálie - přehled druhů

Nejvyšší, nejodlišnější, nejmodřejší - i takové jsou některé druhy cykasů Austrálie, tedy země s největším počtem cykasů na světě. V České republice kvalitní sbírku cykasů Austrálie zatím nenaleznete.

Vzácné australské cykasy s výjimečnými fotografiemi Petera Richardsona:


 1. Cycas platyphylla

 2. Cycas cairnsiana - modrý cykas

 3. Cycas media

 4. Bowenia spectabilisMáte zájem diskutovat o cykasech či o jejich pěstování? Podivejte se na náš nový profil na Facebooku: Cykasy.cz


Prof. Jan Jeník o pozorování západoafrických cykasů krátce před jejich zatopením přehradou Volta. Pravděpodobně vůbec první článek českého autora na téma cykasů zde poprvé v češtině. Prof. Jeník je prvním Čechem, který kdy jedovatý cykas záměrně ochutnal.


Nová fotogalerie jediného západoafrického cykasy - Encephalartos barteri z Ghany


NOVĚ: fotografie semen vzácného druhu Microcycas calocoma - k jejich tvorbě v přírodě dochází velmi zřídka.


Neznámá a kriticky ohrožená Ceratozamia fuscoviridis se představuje.


Zamia manicata je snadno rozeznatelný krásný a vzácný cykas s límečkem pod lístky. V ČR jej neuvidíte.

 
KOUPILI JSTE SI V OBCHODĚ CYKAS?

Pak hledáte informaci o cykasu japonském - Cycas revoluta.


NOVĚ: FILIPÍNY:  Víte proč  Cykas netopýří nese své zvláštní jméno?


BOTANICKÁ ZAHRADA LIBEREC - první úspěšné opylení cykasů v botanických zahradách v ČR a výjimečné kubánské cykasy


Australský modrý cykas Macrozamia glaucophylla


Cykas ostnitý (C. aculeata), je málo známým cykasem pocházejícím z jediné malé lokality ve Vietnamu.


Krásný a nedostupný - to je australský Cycas furfuracea


Zamia disodon - nesmírně vzácný kolumbijský cykas s průsvitnými lístky


NÁLEZ FOSILNÍHO CYKASU VE SLEZSKU

Dokončili jsme atlas CYKASY MEXIKA, to ale neznamená, že ho ještě nebudeme doplňovat! Již nyní zde však najdete řadu krásných fotografií cykasů Mexika z přírody.


Cykas bezzubý: doplněné mimořádné fotografie. Rostlina tohoto cykasu znovuobjevena v Liberci!


V Atlase cykasů finišujeme s komplexním přehledem středoamerického rodu cykasů Ceratozamia. Ten je v českých sbírkách velmi málo zastoupen.


Navštivte náš Facebook Pravidelně zde vkládáme novinky. Ptejte se pěstitelů na zkušenosti či potíže s pěstováním cykasů.


NOVĚ: Spolupracujeme s Botanickou zahradou Liberec na záchraně mikrocykasu (opylení samičí rostliny v USA). Prohlédněte si aktualizovanou galerii cykasů v Liberci


Cykasy Kuby

Zcela nový článek, jediný na toto téma na světovém webu (anglicky)


Nechcete vyhodit starší cykas z rušené sbírky či vypěstovaný ze semene z dovolené? Ozvěte se nám na info@cykasy.cz .


Cykas horský - nový drobný druh cykasu z ostrova Flores zde rostl pravděpodobně již v době, kdy zde žili minilidé - homo floresiensis. Popsán byl až v roce 2009.


Vzácný horský cykas nalezen v Hodoníně. Přečtěte si více o mexickém druhu Ceratozamia kuesteriana.


Radnice v Hodoníně řeší osud tropického skleníku se sbírkou cykasů.


Spolu s Národním muzeem:

České fosilní cykasy
RNDr. Jiří Kvaček CSc., vedoucí paleontologického oddělení Národního muzea


Modré cykasy

Víte, co jsou to modré cykasy?Dokončili jsme základní popisy u všech cykasů rodu Dioon. Tyto výjimečně krásné druhy najdete v Atlase cykasů. Na našem webu je popsáno již 6 rodů cykasů.


Stangeria eriopus - africký cykas v přírodě


Nové fotografie elegantního kolumbijského cykasu Zamia obliqua v přírodě.


Dokončili jsme základní popisy všech thajských cykasů: Cycas macrocarpa s obřími semeny či málo známý Cycas nongnoochiae ze skal středního Thajska


Cykas skalní na vzácných fotografiích z nepřístupné thajské lokality i další thajské cykasy: Cycas elephantipes, Cycas pectinata, Cycas chamaoensis a Cycas siamensis


Jedna z nejvzácnějších
rostlin světa je natolik vzácná, že i pouhé získání fotografií nám trvalo téměř rok - Encephalartos brevifoliolatus


Aktualizace: Neznámý Cykas indický - Cycas circinalis


Vzácný mexický dioón stříbřitý na našem webu.

Cykasy Afriky
Nový atlas cykasů Afriky na našem webu a nové fotografie z Afriky.


Krásné fotografie úzkolistého druhu Encephalartos ghellinckii


Poznejte i jeden z mála opadavých cykasů Encephalartos poggei či


Fotografie afrických cykasů: Encephalartos humilis, vyhynulý Encephalartos nubimontanus přežívá i v několika českých sbírkách.


Vymřel africký Encephalartos inopinus v přírodě? Poslední zprávy o tomto cykasu tomu nasvědčují.


Nová fotogalerie australského cykasu Macrozamia riedlei v přírodě


Přežijí cykasy v Hodoníně rok 2011? Jižní Morava stojí před rozhodnutím, kam dál s druhově nejbohatší veřejnou sbírkou cykasů na Moravě.


Cykasy jsou nejohroženější rostliny světa: více v právě vydané zprávě IUCN - Mezinárodní unie pro ochranu přírody z října 2010 (pdf). Podle unie je 62% všech druhů cykasů ohroženo vyhynutím. Tyto druhy rostlin přežily globální vymírání a dokonce i dopad meteoritu, který zlikvidoval většinu živočišných i rostlinných druhů, nemusí ale přežít tlaky lidské civilizace.


Cykasy v historii Živy

Přečtěte si články, které jsme republikovali díky spolupráci s předním časopisem Živa:


 1. -Miniaturní cykasy na Kubě - J. Gloser

 2. -Microcycas calocoma - J. Gloser

 3. -Lesy cykasů v thajském Krabi - Z. Ježek

 4. -Rod Encephalartos v Africe - R.A. Dyer


Ve spolupráci s Botanickou zahradou hl. m. Prahy:

Letní výstava cykasů 2010 - připravili jsme

9.7.2010: Anders Lindström slavnostně zasadil cykas Lindströmův v pražské Fata Morganě. Jedná se o jednu z mála rostlin svého druhu vysazenou jinde než v rodném Vietnamu >>>


Kurátor sbírky cykasů v pražské botanické zahradě RNDr. Vlastik Rybka o objevu cykasu Lindströmova


UPOZORŇUJEME: Cykasy podle lokalit najdete v Atlase cykasů: Afrika, Austrálie, Vietnam, Thajsko, Mexiko, Jižní Amerika, Karibik, Kuba

Nově:

Encephalartos longifolius - známý travič vojsk v Búrské válce (1899-1902), Encephalartos bubalinus od jezera Tanganyika.


Encephalartos eugene-maraisii - modrý cykas s novými fotografiemi a galerií z přírody


Africké cykasy Encephalartos ngoyanus, paucidentatus a whitelockii jsou vzácnými kusy evropských sbírek.


Cycas cairnsiana, jeden z tých najmodrejších: nádherný cykas Cairnsův patří mezi vzácné modré cykasy. Přečtěte si více v článku Borise Vrškového.


Aktualizováno: Pěstování cykasů v bytě


Jak opylit cykasy doma? Nově jsme poskytli konzultace českým pěstitelům, které vyústily v úspěšnou produkci semen u několika vzácných druhů. Přečtěte si  doplněný článek na webu. Spojte se s námi, pokud budete potřebovat poradit.


Zamia encephalartoides, kolumbijský cykas jaký v evropských veřejných sbírkách neuvidíte.


Drobný Encephalartos poggei patří mezi opadavé cykasy. Druh Encephalartos umbeluziensis je sice podobný běžnějšímu druhu Encephalartos villosus, v ČR ho však běžně neuvidíte.


JEDINÉ DVA CYKASY, KTERÉ JSTE SI S TROCHOU ŠTĚSTÍ
MOHLI DOVÉZT Z VÝSTAVY V CHRUDIMI:

Encephalartos lebomboensis - včetně krásné fotogalerie těchto dinosaurů rostlinné říše z přírody.Středoafrické cykasy Encephalartos delucanus i Encephalartos marunguensis patří mezi drobné ale extrémně vzácné druhy světových sbírek. Ze střední Afriky je i mohutný Encephalartos ituriensis.


Nově: tlustonohý vietnamský Cycas pachypoda je kriticky ohrožen a jeho stavy v přírodě dále klesají.


Nové foto zrajících šištic keňského cykasu Encephalartos hildebrandtii od Andrew Camerona


Africké cykasy s novými popisy a fotografiemi: Encephalartos eugene-maraisii

Encephalartos manikensis, Encephalartos aplanatus, Encephalartos turneri Encephalartos msinganus.


Velké stromy druhu Macrozamia moorei skončily i v evropských sbírkách. Druh Macrozamia communis naopak je ve větších exemplářích v Evropě vzácný.


Věděli jste, že cykasy se stávají representativními kusy ve sbírkách bohatých sběratelů?

KULT CYKASŮ podle New York Times: Víte, že cykasy patří ve světě ke kultovním rostlinám, pokládaným za luxusní “zboží”. I to přispívá k jejich ohrožení v přírodě.