CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Ceratozamia decumbens

Ceratozamia decumbens byla popsána v roce 2008 botaniky Vovides, Avendaño, Pérez-Farr. & Gonz.-Astorga. Jedná se o vzácný cykas pocházející z Mexika.

Rozšíření

Rostlina pochází ze středu mexického státu Veracruz.

Popis

Rostlina s podzemním kmenem je velmi snadno rozlišitelná od ostatních cykasů díky svým velmi širokým a papírově tenkým lístkům. Druh náleží do skupiny cykasů kolem druhu Ceratozamia latifolia.

Ochrana

Ceratozamia decumbens je mexickým endemitem.  Rostlina zatím nebyla zařazena do ČErveného seznamu, nicméně autoři popisu doporučili zařazení v kategorii CR - kriticky ohrožené. V oblasti kontroly obchodu všechny ceratozamie náleží na seznam CITES I.

Sbírky v Česku

Tato extrémně vzácná rostlina není v českých sbírkách.


Související články

  1. Cykasy Mexika

  2. Cykasy Jižní Ameriky

Fotografie Art Vogel