CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Ceratozamia hildae

Ceratozamia hildae G.P.Landry & M.C.Wilson je druh cykasu z rodu Ceratozamia v čeledi kejákovitých (Zamiaceae), pocházející z Mexika.


Popis

Listy druhu Ceratozamia hildae jsou až 1,5 m dlouhé. Lístky z vřetene vyrůstají do všech stran a jsou shloučené do zdánlivých přeslenů. Lístky sdružené do skupin odlišují tento druh od všech známých cykasů.


Ochrana

Ceratozamia hildae je mexickým endemitem.  Rostlina je v Červeném seznamu IUCN zařazena v kategorii EN - ohrožené. V oblasti kontroly obchodu všechny ceratozamie navíc spadají na hlavní seznam ohrožených druhů CITES I.


Sbírky v Česku

Tato vzácná rostlina není českými botanickými zahradami vystavována, ve vlastnictví skleníku Fata morgana jsou její semenáčky.Fotografie

  1. -Typický list Ceratozamia hildae v Národní botanické zahradě Belgie v Meise
    - Samčí šíštice v zahradě v Meise - starší zralá patrnými prašnými pouzdry (mikrosporangia). Osa šištice se výrazně protáhne, což zajistí rozevření “šupin”.  Před starou i nově rašící šištice

  2. -Foto dole - samice

Související články

  1. Cykasy Mexika

  2. Cykasy Jižní Ameriky