CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Ceratozamia matudae

Ceratozamia matudae je druh cykasu popsaný v roce 1939 americkým botanikem Lundellem a pojmenovaným na počest Eizi Matudy, prvního nálezce tohoto druhu. 

Rozšíření

Druh roste v horském mlžném pralese v nadmožských výškách kolem 1000 metrů v mexických státech Chiapas a Oaxaca.

Popis

Druh cykasu s úzkými listy a hustě trnitými řapíky a kmenem do 50 cm výšky.

České sbírky

Tuto rostlinu v minulosti pěstovala Botanická zahrada Brno, v jejíchž sbírkách se však již nenachází.

Ochrana

Rostlina je zařazena na Červený seznam IUCN, kde v roce 2011 náležela do kategorie EN - ohrožené. V oblasti kontroly obchodu náleží na seznam CITES I.

Související články

  1. Cykasy Mexika

  2. Cykasy Jižní Ameriky