CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Ceratozamia miqueliana

Ceratozamia miqueliana je druh cykasu z rodu ceratozamie (Ceratozamia) v čeledi kejákovitých (Zamiaceae). Rodový název je odvozen z řečtiny, kde ceras, znamená roh a „zamia“ šišku borovice (z řec. azaniace). Toto označení se odkazuje na párové špičaté výrůstky na samčích i samičích šupinách šišek (sporofylech) všech druhů ceratozamií.


České sbírky

Tuto rostlinu v minulosti pěstovala Botanická zahrada Brno, v jejíchž sbírkách se však již nenachází.


Ochrana

Rostlina je zařazena na Červený seznam IUCN, kde v roce 2009 náležela do kategorie VU - zranitelné. V oblasti kontroly obchodu náleží na seznam CITES I.

Související články

  1. Cykasy Mexika

  2. Cykasy Jižní Ameriky