CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Ceratozamia zoquorum

Ceratozamie zoqueská byla popsána v roce 2001 botaniky Pérez-Farrera, Vovides & Iglesias. Je pojmenována podle indiánského kmene Zoque, kteří žijí v oblasti kde roste.


Rozšíření

Rostlina pochází z tropického deštného pralesa na západě jihomexického státu Chiapas.


Popis

Rostlina s podzemním kmenem.


Ochrana

Ceratozamia mixeorum je mexickým endemitem.  Rostlina je v Červeném seznamu IUCN 2009 zařazena v kategorii CR - kriticky ohrožené (2011). V oblasti kontroly obchodu náleží na seznam CITES I. Je známa pouze z jedné lokality s celkovým počtem nepřesahujícím 300 rostlin v přírodě (stav v roce 2001).


Sbírky v Česku

Tato extrémně vzácná rostlina není v českých sbírkách.


Související články

  1. Cykasy Mexika

  2. Cykasy Jižní Ameriky

Fotografie Art Vogel