CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Cycas circinalis - cykas indický

Cykas indický (Cycas circinalis L.) se alespoň dle jména řadí mezi nejznámější cykasy, přestože jen málokdo dokáže rozeznat pravý Cycas circinalis od podobných druhů. Většina rostlin označená tímto názvem v Evropě včetně ČR jsou jiné asijské druhy. Samčí cykasy označené jako Cycas circinalis v Praze na Slupi, olomoucké botanické zahradě i jinde patří mezi tyto mylně označené druhy.

Rozšíření

Cykas indický roste v omezených počtech pouze v Indii, rostliny dovezené z jiných zemí pod tímto jménem jsou v současnosti řazeny již pod jiné druhy. Pochází z indického pohoří Západní Ghát a států Kerála, Karnátaka, Tamil Nádu a Máháráštra.

Potíže s určováním druhu

Historicky byla většina cykasů z Asie určována jako Cycas circinalis nebo Cycas rumphii a teprve současná botanika vnesla více světla do rozlišení řady asijských druhů. Jedná se proto o druh, který byl v 90. letech 20. století nejvíce přehodnocován.  Tento krok však v řadě evropských sbírek ani v ČR dosud neproběhl. Při sběru
rostlin v 19. století sběratelé přiváželi do Evropy především rostliny rostoucí při 
pobřežích hlavních obchodních cest. Mezi ně ovšem Cycas circinalis jako typicky vnitrozemský cykas nepatří. I proto bude nutno větší část cykasů označených jako Cycas circinalis a Cycas rumphii v našich sbírkách přejmenovat. Velké stromy druhu Cycas circinalis považované 
u nás za "běžné" cykasy, v řadě případů nemusí být zdaleka tak běžné jak se 
tradovalo.

Popis

Jedná se o velký cykas dorůstající až 5 metrů výšky. Samičí plodolisty vyrůstají v sevřené hlávce (viz vsazená malá foto vpravo) a až postupně se rozevírají (viz foto plodolistů s pravítkem vpravo a vpravo dole) Jedním z hlavních určovacích rysů tohoto druhu jsou hroty na krycích destičkách (“šupinách”) samčích šištic. Ty jsou u tohoho druhu typicky alespoň 2cm dlouhé a šištice díky nim má pichlavý, kaktusovitý vzhled. I z tohoto důvodu lze snadno vyloučit, že samčí cykasy v Olomouci či Praze Na Slupi spadají do tohoto druhu. Viz foto “šupin” šištic s hroty zde:
České sbírky

Cykas indický je alespoň podle jména rostlinou zastoupenou ve všech botanických sbírkách v ČR, jejich určení však není jisté a přinejmenším všechny samčí rostliny takto označené nepatří do tohoto druhu.

Nejstarším, největším a nejdražším cykasem v ČR je přibližně 200 let starý samičí cykas indický v botanické zahradě Na Slupi Univerzity Karlovy v Praze.  Vzrostlé stromy Na Slupi, byly znaleckým posudkem ohodnoceny každá na 1 000 000 Kč. Jedná se tedy o pravděpodobně nejdražší známé rostliny v Česku. Tyto cykasy jsou zasazeny ve volné zemi a jsou tedy prakticky nepřesaditelné, což ovlivnilo i nedávnou rekonstrukci skleníků, které musely být obestavěny kolem nich.

Při zakoupení tohoto druhu ze sbírek či z přebytků botanických zahrad je s ohledem na výše popsané potíže s určováním tohoto druhu jen málo pravděpodobná koupě “pravého” Cycasu circinalis.


 

Fotografie

  1. 1. údajně 200 let starý strom Na Slupi

Další fotografie © Anders Lindström

  1. 2. Malá vložená foto: Samičí hlávka je při rašení pevně sevřená, plodolisty se rozevírají až později

  2. 3. Samičí plodolisty s vajíčky a dlouhými čepelemi a hroty

  3. 4. Foto vlevo: šupiny samčích šištic s pylovými váčky mají pro tento druh typické několik cm dlouhé hroty. Jedná se o definující rys druhu!

  4. 5. Foto vpravo dole: samičí plodolisty s vajíčky a jedním nezralým zeleným semenem v pozadí a jedním vpravo dole