CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Cycas debaoensis

Cycas debaoensis Y.C. Zhong & C.J. Chen, je rostlina z čeledi cykasovitých (Cycadaceae) ve třídě cykasy (Cycadopsida). V této čeledi je spolu s druhem Cycas multipinnata jediným cykasem s dvojnásobně zpeřenými listy.


Popis

Cykas s podzemním kmenem  a dvojnásobně zpeřenými listy, které jej činí okamžitě odlišitelnými od ostatních druhů cykasů. Další pěknou fotografii listu najdete zde. Oproti podobnému druhu Cycas multipinnatadebaoensis mj. kratší listy a hustější lístky.


Lokalita

Roste na jihu Číny v kraji Debao v západním Guangxi, ve smíšených stále zelených lesích na vápencových svazích.


České sbírky

Jediný cykas tohoto druhu je k vidění v Botanické zahradě Teplice.

Mladé sazenice jsou v soukromých sbírkách, rostlina v poslední době bývá v nabídkách specializovaných prodejců.


Ochrana

Tato rostlina je zařazena na Červený seznam IUCN. Náleží jí kategorie CR - kriticky ohrožený. V oblasti kontrolu obchodu spadá na seznam CITES I. Obchod s jejich semeny je tedy relativně volný. V poslední době se na trhu objevilo více semen ze specializovaných pěstíren v Austrálii a také v Číně vznikl projekt ve vesnických pěstírnách, sloužící k pěstování a prodeji semen a tedy ochraně těchto vzácných rostlin.


Více informací o cykasech s atypickými listy najdete zde.
 

Fotografie: 

  1. 1.Art Vogel

  2. 2.Art Vogel

  3. 3.Art Vogel


  1. 1.cykasy.cz

  2. 2.Art Vogel