CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Cycas megacarpa

Cycas megacarpa K. D. Hill, je rostlina z čeledi cykasovitých (Cycadaceae) ve třídě cykasy (Cycadopsida). Název označuje “velké ovoce”, odkazuje tedy na velká semena tvořená tímto druhem.


Popis

Rostlina obvykle dorůstá 3 metrů výšky (výjimečně až 6). List jsou šedavě zelené až zelené s lesklými lístky. Lístky vyrůstají z vřetene šikmo vzhůru, jsou tedy na průřezu listem uspořádány do strmého "V".


Lokalita

Roste od hory Mount Morgan směrem na jih ke Goomeri ve středním Queenslandu. Je schopen přežít lehké mrazy.


Ochrana

Druh je zařazen na Červený seznam ohrožených druhů v kategorii EN - ohrožený a patří i na seznam CITES II.


České sbírky

Tato rostlina není nikde v ČR běžně vystavována. Její semena však byla v poslední době v prodeji a některé botanické zahrady a soukromí sběratelé, vč. skleníku Fata Morgana vlastní semenáčky tohoto druhu.


Foto Lui Weber  - rostliny na australské lokalitě:

  1. -rostlina se samčí šišticí, Národní park Waroo, Queensland

  2. -rostlina se samičími plodolisty a semeny na hoře Mt. Welsh


Další australské cykasy