CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html

Cycas semota - cykas vzdálený

Cykas vzdálený byl pravděpodobně poprvé sbírán ve 30. letech 20. století. Popsán byl až v roce 1993 australskými botaniky K.D. Hill a L. Stanberg. Své jméno dostal díky místu nálezu na samém severním cípu australského kontinentu.

Rozšíření

Cykas vzdálený roste nedaleko města Bamaga na samém severu poloostrova Cape York na písčitých půdách a lateritu v relativně vlhkých lesích pod eukalypty. V lokalitě rostou i druhy Corymbia novoguinensis, C. tessellaris a Erythrophleum chlorostachys. Na jih od něj najdeme i druh Cycas tuckeri.

Popis

Jedná se o stromový cykas s kmenem dorůstajícím do výšky 5 m a s velmi krátkými samičími plodolisty.

České sbírky

Ve veřejných sbírkách v ČR neroste žádná rostlina tohoto druhu.
Ochrana

Cycas semota je zapsán na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN v kategorii VU - zranitelný. Druh je veden i na seznamu CITES II, který kontroluje obchod s ohroženými druhy.

Související informace - Cykasy Austrálie

 

Fotografie:

© Art Vogel