CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Cycas sundaica - Cykas sundský

Cycas sundaica Miq. ex A.Lindstr. & K.D.Hill je nově popsaným druhem pocházejícím z ostrovů Malé Sundy. Typová rostlina byla sbírána na ostrově Flores v Indonésii na úpatí sopky Ineries. Jeho popis byl publikován teprve v roce 2009 (Telopea 12: 408 (2009)). Název byl kdysi použit Miquelem v herbáři, nebyl však nikdy publikován.


Popis

Jedná se o cykas náležející do skupiny kolem druhu Cycas rumphii. Má tedy podobně jako on plovoucí vejcovitá semena. Druh dorůstá výšky 5 metrů.


Rozšíření

Cycas sundaica je nově popsaným druhem pocházejícím z ostrovů Nusa Tenggara Timur, včetně ostrovů Komodo a Flores. Roste v pobřežních lesích, případně poblíž pobřeží.


České sbírky

Jediné semenáčky tohoto druhu v ČR jsou v soukromé sbírce. Jedná se pravděpodobně o jedny z mála rostlin v Evropě.

Fotografie - Anders Lindström a Art Vogel (zrající semena)