CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Dioon holmgrenii - dioón Holmgrenův

Dioon holmgrenii byl popsán teprve v roce 1981 botaniky De Luca, Sabato a Vásquez Torres z rostlin pocházejících z mexického státu Oaxaca. Jedná se o velmi vzácný cykas.


Rozšíření

Rostliny pocházejí z mexického státu Oaxaca poblíž obce San Gabriel Mixtepec. Rostou v dubovo borovicových vlhkých lesích, obvykle na severovýchodních svazích a půdě bohaté na humus.


Popis

Středně velký cykas s kmenem dorůstajícím až do výšky 6 metrů. Listy dorůstají délky 130-150 cm a jsou v řezu ploché (tj. lístky jsou umístěny na listu ploše, nezvedají se jako např u druhu Dioon califanoi). Jednotlivé lístky dospělých rostlin se nepřekrývají a mají hladké okraje bez zubů.


Sbírky v Česku

Tento cykas roste v Botanické zahradě hl. města Prahy, na Moravě ve skleníku nemocnice Hodonín a v několika málo soukromých sbírkách. Není však nikde vystavován.


Českou transkripci vědeckého názvu Dioon na Dioón navrhl Libor Kunte v č. 4 časopisu Živa v roce 2009 (výslovnost dvojího “O” je zde vhodná). Čistě český název prozatím neexistuje.


Ochrana

Dioon holmgrenii je na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN. Je klasifikován jako ohrožený druh, kategorie EN. Je současně zapsán na seznam CITES II, kontrolující mezinárodní obchod. Podle IUCN jsou v přírodě známy již jen pouhé 2 populace těchto cykasů obsahující 10.000 a 500 rostlin.

Fotografie

První foto: www.cycads.com

Veškeré další foto vč. samčí a samičí šištice Art Vogel