CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Dioon mejiae
dioón Mejiův

Dioon Mejiův (Dioon mejiae, Standley & Williams) je rostlina v čeledi kejákovitých ze třídy cykasů, rostoucí v Hondurasu a Nikaragui. Ve sbírkách se jedná o sice běžnější, ale velmi pěkný druh. V Hondurasu je znám jako palma teosinte, teocinte, teocinta (ženský rod), teocintle, teocsinte, teosinte, tiusinte, tusinte. Všechny tyto názvy jsou přepisem z nahuatlu a znamenají "svaté ucho". Druh byl pojmenován podle Dr. Isidoro Mejia (čti mechia), sběratele první známé rostliny tohoto druhu.

Popis

Jedná se o jeden z největších cykasů, výškou přesahující 10 metrů. Okraje lístků jsou hladké bez zubů.

Ochrana

Druh je zapsán na Červený seznam ohrožených druhů, kde je mu přiřazena kategorie LC (málo dotčený). Jedná se pravděpodobně o nejčetnější cykas vůbec, s více než 600.000 rostlinami v přírodě. Je současně zapsán na seznam CITES B, kontrolující mezinárodní obchod.

Fotografie

  1. 1.mladá rostlinka - foto Wikipedia

  2. 2.mladé listy - Josef Bučko

  3. 3.samčí šíštice - Daniel Scheepers

  4. 4.5. listy - Josef Bučko

  5. 5.samičí šištice Art Vogel