CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Dioon rzedowskii
dioón Rzedowského

Dioón Rzedowského (Dioon rzedowski) byl popsán v roce 1980 botaniky De Luca, Sabato a Vásquez Torres z rostlin pocházejících z mexického státu Oaxaca. Byl pojmenován po mexickém botanikovi polsko-židovského původu Jerzy Rzedowském, který z Polska odešel po II. světové válce.

Rozšíření

Roste v mexickém státě Oaxaca v půdě bohaté na humus, která se hromadí v puklinách vápencových skal v údolí řeky Río Santo Domingo. 

Popis

Kmen nejstarších stromů dorůstá výšky až 5 m. Listy jsou ploché, 140-180 cm dlouhé. Jednotlivé lístky dospělých rostlin se nepřekrývají a nemají trny. Druh je příbuzný druhu Dioon spinulosum, který však má pichlavé lístky.

Pichlavé lístky podobné D. spinulosum se objevují i na mladých rostlinách D. rzedowski  a udržují se do relativně vysokého věku, postupně však mizí. Tato vlastnost již u tohoto druhu zmátla řadu pěstitelů, kteří rostlinu následně chybně určili.

Sbírky v Česku

Druh se nachází pouze v několika málo soukromých sbírkách a skleníku pražské botanické zahrady. Není nikde vystavován.

Ochrana

Rostlina je na Červeném seznamu IUCN klasifikována jako ohrožený druh, kategorie EN. Je současně zapsána na seznam CITES II, kontrolující mezinárodní obchod.

Rostliny rostou pouze v jedné, max. dvou subpopulacích v celkovém počtu přibližně 3000 rostlin. Jejich počet za posledních 50 let poklesl o více než 50% především vlivem prudkého rozšiřování okolních kukuřičných polí. 

Foto

Art Vogel, rostlina a listy na zralé rostlině

Charles Wichgel - list zcela dole - na mladší rostlině se pichlavé okraje lístků udržují do relativně vyššího věku


Související informace


  1. Cykasy Jižní Ameriky

  2. Cykasy Mexika

  3. Cykasy Karibiku

  4. Miniaturní cykasy Kuby

  5. Cykasy Kuby a Botanická zahrada v Havaně