CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos cupidusEncephalartos cupidus je velmi vzácný cykas popsaný v roce 1971 jihoafrickým botanikem R. Allen Dyerem. Řadí se mezi tzv. modré cykasy.


  1. Encephalartos cupidus v přírodě - fotogalerie

 

Rozšíření

Omezená oblast východní provincie Transvaal v pohoří Drakensberg. V současné době je populace omezena pouze na přírodní rezervaci v Blyde River kde čítá kolem 200 rostlin. Ojedinělé exempláře byly zjištěny taktéž více na sever, kde naštěstí rostou na velice nepřístupných oblastech a srázech, což stěžuje pytlákům jejich plenění ve volné přírodě. Navíc jsou známá stanoviště přísně sledována a střežena. Oblasti jsou sužovány suchem a častými požáry,což je příčinou velké úmrtnosti zejména u sazenic. Rostliny E. cupidus jsou často napadány larvami můry leopardí (Zerenopsis leopardina), což je také případ E. dyerianus a E. leavifolius.

 

Popis

Velmi podobný druhu E. nubimontanus, od kterého se liší hlavně vzrůstem a také temně zelenými šišticemi bez sterilního vrcholu. Je řazen mezi „trpasličí“ cykasy, tvoří většinou podzemní, polehavý kmen o délce max. 40cm a průměru 30cm. Listy jsou až 1m dlouhé, šedomodré až modravě zelené. V stáří namodralá barva mizí a přechází do barvy khaki až lehce nažloutlé. Lístky jsou na obou stranách vyzbrojeny 4-6 trny a taktéž na bázi řapíku přecházejí do několika trnů.


Je to pro svoji velikost a hlavně atraktivní vzhled velmi vyhledávaný cykas, vhodný pro pěstování jako kontejnerová rostlina na prosluněných terasách. Toleruje plné slunce, ale dává přednost odpolednímu stínu. Toleruje taktéž mírný mráz.


Velmi podobné a hlavně často zaměňované druhy cupidus a nubimontanus je obtížné rozlišit i vzhledem k tomu, že se oba vyskytují ve více formách. Podle tvaru listů a ozubení lístků je to skoro nemožné. Nejmarkantnějším  rozlišovacím znakem u menších (cca od  6-10cm caudex) by měly být lístky u báze řapíku. Nubimontanus by měl mít řapík delší a holý jen s 1-3 o něco zmenšenými lístky, kdežto cupidus má mít řapík velmi krátký a zřetelně a postupně se zmenšující lístky až do 2-3 párů trnů.

 

Sbírky v Česku

Botanické zahrady u nás tento druh nevystavují a pravděpodobně ani nevlastní, několik rostlin je zastoupeno v soukromých sbírkách.

 

Ochrana

Jedná se o extrémně vzácnou rostlinu, zapsanou na Červeném seznamu IUCN . Byla ji přiřazena kategorie CR, kriticky ohrožený. Druh je zapsán na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy - jak s rostlinami, tak i jejich semeny.

 


  1. Cykasy Afriky - úplný atlas, jediný existující v češtině

  2. Rod Encephalartos v historickém článku prof. Dyera

  3. Cycas thouarsii - pochází z Madagaskaru a blízkého pobřeží Afriky, jediný z rodu Cycas v Africe

  4. Stangeria eriopus - jediný jihoafrický druh z jiného rodu než Encephalartos