CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos dolomiticus


Encephalartos dolomiticus Lavranos & Goode je rostlina v čeledi kejákovitých (Zamiaceae) a třídě cykasy, popsaná v roce 1988.  Řadí se mezi výrazné “modré cykasy” se stříbřitou voskovou vrstvou na listech.

Rozšíření
Pochází z Jihoafrické republiky ve východním Transvaal Drakensbergu v provincii Limpopo a nadmořské výšce nad 1000 mnm. Jedná se o jeden z mála cykasů rodu
Encephalartos rostoucí na vápenci (dolomitu) v oblasti s velmi málo srážkami. Dalším druhem navyklým na vápenec je Encephalartos inopinus.

Popis
Jedná se o menší cykas, jehož kmen dorůstá maximálně 2 metrů délky. Listy jsou často spirálovitě stočeny, což dodává koruně stromu typický “neučesaný” vzhled..

Sbírky v Česku

V České republice je prakticky nedostupný, rostlina je v jedné soukromé sbírce, botanické zahrady tento cykas nevlastní.

Ochrana

V přírodě dle IUCN rostlo podle  posledního průzkumu IUCN rostlo v roce 2009 v přírodě 134 rostlin, nicméně informace z roku 2011 hovoří již pouze o “několika” rostlinách. Jedná se tedy o přísně chráněnou rostlinu, zapsanou na Červeném seznamu IUCN . Byla ji přiřazena kategorie CR, tedy kriticky ohrožený druh. Druh je zapsán na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy - jak s rostlinami, tak i jejich semeny.


  1. Cykasy Afriky - úplný atlas, jediný existující v češtině

  2. Rod Encephalartos v historickém článku prof. Dyera

  3. Cycas thouarsii - pochází z Madagaskaru a blízkého pobřeží Afriky, jediný z rodu Cycas v Africe

  4. Stangeria eriopus - jediný jihoafrický druh z jiného rodu než Encephalartos
 

Fotografie

  1. 1.Z přírody:
    © Jeff Chemnick

  2. 2.Sbírkové fostliny
    © Josef Bučko