CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos dyerianus


Encephalartos dyerianus Lavranos & Goode je rostlina v čeledi kejákovitých (Zamiaceae) a třídě cykasy.  Řadí se mezi výrazné “modré cykasy” se stříbřitou voskovou vrstvou na listech.


  1. Encephalartos dyerianus - fotogalerie v přírodě, Jeff Chemnick


Lokalita
Tento druh dosud přirozeně roste v nadmořské výšce kolem 700 m.n.m. v rezervaci Lillie Cycad Reserve poblíž města Mica v provincii Mpumalanga na přímém slunci v otevřených prostorech v křoviscích a v trávě.


Samotná oblast, kde cykasy rostou leží na jediném žulovém kopci a není větší než fotbalové hřiště. Lokalita je oplocena a s ohledem na každodenní útoky pytláků strážena 24 hodin denně. V rezervaci rostou již především mnohasetleté rostliny (viz foto) a dále cykasy předpěstované v pěstírně a zpětně vysazované do přírody a distribuované mezi soukromé sběratele.


Popis
Jedná se o menší cykas, jehož kmen dorůstá maximálně 4 metrů délky či výšky. Původně byl řazen pod druh Encephalartos eugene-maraisii.


Sbírky v Česku

V České republice tento cykas není vystavován.


Ochrana

V přírodě dle IUCN roste kolem posledních 600 rostin. Jedná se o přísně chráněnou rostlinu, zapsanou na Červeném seznamu IUCN . Byla ji přiřazena kategorie CR, tedy kriticky ohrožený druh. Druh je zapsán na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy - jak s rostlinami, tak i jejich semeny.


Největší nebezpečí hrozí především ”menším” cykasům kolem jednoho metru a rostlinám s odnožemi, které jsou pytláci schopni odnést. Rezervace, kde cykasy rostou je extremně nepřístupná, strmá a skalnatá a je oplocena elektrickým ohradníkem. Je dále nepřetržitě strážena.
 

Fotografie

  1. 1.Mark Rotcher

  2. 2.Phillip Rousseau: samičí šištice a malá vsazená foto vlevo