CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos ferox


Encephalartos ferox Lehm. je rostlina v čeledi kejákovitých (Zamiaceae) a třídě cykasy.


Rozšíření

Pochází z Mozambiku a Jihoafrické republiky.


Popis
Jedná se o
Encephalartos s nejširšími lístky, které ho jednoznačně odlišují od všech ostatních druhů cykasů. Je známý velkými lístky a zářivě červenými šiškami. Netvoří hybridy s žádnými dalšími cykasy. Existuje více forem tohoto druhu.


Ochrana

Jedná se o chráněnou rostlinu. Rostlina je zapsána na Červeném seznamu IUCN. Byla ji přiřazena kategorie LC, tedy málo dotčený druh. Encephalartos ferox je zapsán na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy - jak s rostlinami, tak i jejich semeny.


Sbírky v Česku

Rostlina je zastoupena ve sbírce Botanické zahrady hl. města Prahy a několika málo soukromých sbírkách ČR. Není nikde vystavována. Na Slovensku ji vystavuje BZ Košice a v Polsku BZ Krakow. 

Fotografie

  1. 1.Šištice tohoto cykasu mají nádhernou zářivě oranžovou barvu

  2. 2.Atypické široké lístky jsou jednoznačným rozeznávacím listem tohoto druhu cykasu.

  3. 3.Široké lístky v Dublinu

  4. 4.Samičí šištice

  5. 5.Samičí šištice se semeny

  6. 6.Lokalita v JAR - André Cilliers PhD.,