Czech Cycads

CYKASY

 

Encephalartos friderici-guilielmi  

Encephalartos friderici-guilielmi Lehm. je rostlina v čeledi kejákovitých (Zamiaceae) a třídě cykasy. Jedná se o typovou rostlinu definující rod Encephalartos), pojmenovanou po pruském králi Friedrichu Wilhelmovi.


Rozšíření

Pochází z Jihoafrické republiky z provincie Eastern Cape. Z lokality je navyklý na občasné poklesy teploty pod nulu.


Popis

Jedná se o úzkolistý cykas dorůstající v přírodě výšky do 4m. Encephalartos s největším počtem šištic na jedné rostlině.


Ochrana

Jedná se o chráněnou rostlinu jejíž přežití je v přírodě ohroženo, na červený seznam IUCN je zařazen do kategorie EN - ohrožené. Druh Encephalartos friderici-guilielmi je zapsán na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy - jak s rostlinami, tak i jejich semeny.


Sbírky v Česku

Tato rostlina je ve vlastnictví několika českých soukromých sběratelů, v botanických zahradách není vystavována a pravděpodobně ani vlastněna.


Fotografie Andrew Cameron (listy) a Philip Rousseau (šištice)

Jedná se o Encephalartos s obvykle největším počtem šištic. První tři foto samčí šištice v různých fázích růstu, spodní dvě jsou samičí šištice

Další informace:


  1. Cykasy Afriky - úplný atlas, jediný existující v češtině

  2. Rod Encephalartos v historickém článku prof. Dyera

  3. Cycas thouarsii - pochází z Madagaskaru a blízkého pobřeží Afriky, jediný z rodu Cycas v Africe

  4. Stangeria eriopus - jediný jihoafrický druh z jiného rodu než Encephalartos