CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos gratus

Encephalartos gratus Prain je rostlina v čeledi kejákovitých (Zamiaceae) a třídě cykasy.


  1. Fotogalerie Encephalartos gratus v přírodě


Rozšíření

Pochází z jihovýchodního Malawi a severovýchodního Mozambiku, kde roste na příkrých svazích, obvykle poblíž řek. Rostliny rostou obvykle v horkých a vlhkých oblastech. Jako typická tropická rostlina nesnáší mráz.


Popis
Jedná se o středně velké cykasy s výškou do 2,5 metrů, rostoucí obvykle osamoceně, jen výjimečně v trsech s více kmeny.


Ochrana

Jedná se o chráněnou rostlinu zařazenou na červený seznam ohrožených druhů IUCN v kategorii VU - zranitelný. Druh je zapsán na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy - jak s rostlinami, tak i jejich semeny. Počet rostlin v přírodě je IUCN odhadován na ca 100.000 jedinců.


  1. Atlas - Cykasy Afriky - jediný úplný v češtině

  2. Rod Encephalartos v historickém článku prof. Dyera


Fotografie

Jan Andersson - fotografie z Malawi

Art Vogel - pěstované rostliny

samčí šištice dole: Ton Ruikens