CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos kisambo

Encephalartos kisambo Faden & Beentje je rostlina v čeledi kejákovitých (Zamiaceae) a třídě cykasy.


  1. Fotogalerie Encephalartos kisambo v přírodě


Rozšíření

Pochází z Keni nedaleko města Voi. Roste v kopcích  Maungu Hills v nadmořské výšce kolem 1000 metrů v okrese Taita-Taveta District. Název rostliny pochází z místního jazyka taita.


Popis
Jedná se o velké cykasy s výškou do 4 metrů, rostoucí často v trsech s více kmeny. Z kmene vyrůstá obvykle velké množství vzpřímených listů.


Pěstování

Rostliny rostou obvykle v mlžném pralese, horkými a vlhkými léty a mírnými a suchými zimami. Špatně snáší přesazování, nicméně pokud se uchytí, jedná se o rychle rostoucí druh. Jako typická tropická rostlina nesnáší mráz.


Ochrana

Jedná se o chráněnou rostlinu zařazenou na červený seznam ohrožených druhů IUCN v kategorii EN - ohrožený. Druh je zapsán na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy - jak s rostlinami, tak i jejich semeny. Rostlina je chráněna zákonem i v Keni.


  1. Cykasy Afriky

  2. Rod Encephalartos

  3. Cycas thouarsii

  4. Stangeria eriopus

Fotografie

Jan Andersson - všechny fotografie stromů z Keni. Všimněte si především samčích šištic na dvou z cykasů

Andrew Cameron

samčí šištice vlevo