CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos laurentianus

Encephalartos laurentianus De Wild. je rostlina v čeledi kejákovitých (Zamiaceae) a třídě cykasy.


Rozšíření

Pochází z jihozápadu Konga a severní Angoly, roste v deštném pralese u řeky Kwango River. V Evropě je proto nejvíce k vidění v Belgii, která byla v Kongu koloniální mocností.


Popis
Jedná se o mohutný cykas, jednoznačně největší mezi všemi druhy Encephalartos. Dorůstá až do výšky 15m a šířky kmene 1m. Rychle rostoucí rostlina s největšími listy, které dorůstají až 7 m délky, nové listy přirůstají opakovaně během roku.


Ochrana

Jedná se o chráněnou rostlinu jejíž přežití je v přírodě ohroženo - na Červeném seznamu IUCN je klasifikován jako EN - ohrožený. Druh Encephalartos laurentianus je zapsán na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy.


Sbírky v Evropě

Tuto rostlinu z botanických zahrad vlastní pouze Botanická zahrada Plzeň, která jej získala od Národní botanické zahrady v belgické Meise. Rostlina není vystavována. Pro Belgii je naopak tento cykas typický, roste v botanických zahradách Meise a Gent a také v ZOO Antverpy. Jediné další evropské sběry tohoto druhu z přírody pocházejí od Poláků, ca 20 let staré rostliny najdete v poznaňském Palmovém domě. Místní rostliny pocházejí ze semen nasbíraných před přibližně 20 lety profesorem S. Lisowskim.


Další informace


  1. Cykasy Afriky - úplný atlas, jediný existující v češtině

  2. Rod Encephalartos v historickém článku prof. Dyera

  3. Cycas thouarsii - pochází z Madagaskaru a blízkého pobřeží Afriky, jediný z rodu Cycas v Africe

  4. Stangeria eriopus - jediný jihoafrický druh z jiného rodu než Encephalartos


Fotografie

  1. 1.Dvě rostliny v univerzitní zahradě v belgickém Gentu. Rostlina v popředí počátkem roku 2009 uhynula uhnitím.

  2. 2.Rašící šištice v Gentu

  3. 3.Listy Encephalartos laurentianus v belgické Národní botanické zahradě v Meise