CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos lebomboensis

  1. Fotogalerie z oblasti Mananga - prohlédněte si další fotografie tohoto nádherného druhu. Autor Pieter van der Walt


Encephalartos lebomboensis byl popsán v roce 1949 botaničkou Inez Verdoorn. Jedná se o krásný druh s mohutnými šišticemi, jehož popis nebyl zcela jednoduchý. Tento cykas byl značnou dobu zaměňován s druhem Encephalartos senticosus, od kterého se liší mj. vzpřímenými šišticemi. Druh má odlišeny 2 formy ze dvou lokalit: kolem Mananga (na našich fotografiích) a kolem Piet Retief. Odlišují se opět šišticemi.


Rozšíření

Pochází z Mozambiku a Jihoafrické republiky z pohoří Lebombo v provincii Northern Natal. Rostou ve výšce 500-100% m.n.m..

Popis
Encephalartos lebomboensis je středně velký cykas dorůstající délky kmene nejvíce 4m.

Ochrana

Jedná se o chráněnou rostlinu. Druh je zařazen na Červeném seznamu IUCN. Zde má přiřazenu kategorii EN - ohrožený. Jeho stavy v posledních 90 letech prudce poklesly především díky vysbírání původních lokalit. Druh je zapsán na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy.

Sbírky v Česku

Malé rostliny tohoto druhu jsou přítomné v soukromých sbírkách. V roce 2010 bylo několik semenáčků v prodeji na “Zavírání sezony v Chrudimi”.


Fotografie: Pieter van der Walt, v mlze v pohoří Lebombo, všimněte si nedostaku živin, rostliny rostou v puklinách skály