CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos lehmannii

Encephalartos lehmannii Lehmann. je rostlina v čeledi kejákovitých (Zamiaceae) a třídě cykasy.  Patří mezi tzv. modré cykasy z polopouštních oblastí. Je pojmenován po německém botanikovi Lehmannovi.


Rozšíření

Pochází z Jihoafrické republiky z jihu provincie Cape. Jedná se o typicky suchomilnou rostlinu, která v místě původu zažívá extrémní klimatické podmínky - dlouhotrvající sucha, extrémní horka a studené zimy.


Popis
Encephalartos lehmannii je menší cykas dorůstající do výšky nejvíce 2m a šířky kmene 45 cm. Modravé listy pokryté voskovou vrstvou dorůstají maximálně 1 metru délky.


Ochrana

Jedná se o chráněnou rostlinu. Druh je zařazen na Červeném seznamu IUCN. Zde má přiřazenu kategorii NT - téměř ohrožený. Druh je zapsán na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy.


Sbírky v Česku

Jediná veřejně přístupná rostlina tohoto druhu je v ČR k vidění ve sbírkové části prodejního skleníku pana Petra Pavelky v Praze Letňanech. Botanické zahrady tuto rostlinu nevlastní nebo nevystavují. Je však i v dalších několika málo českých soukromých sbírkách. Vzhledem k neobyčejně krásným modrým listům a nevelkému vzrůstu se mezi sběrateli řadí mezi oblíbené, ale obtížně dostupné rostliny.


Další informace


  1. Cykasy Afriky - úplný atlas, jediný existující v češtině

  2. Rod Encephalartos v historickém článku prof. Dyera

  3. Cycas thouarsii - pochází z Madagaskaru a blízkého pobřeží Afriky, jediný z rodu Cycas v Africe

  4. Stangeria eriopus - jediný jihoafrický druh z jiného rodu než Encephalartos

Fotografie

  1. 1.foto Josef Bučko

  2. 2.foto samičí šištice v lokalitě, Rennier Smit

  3. 3.samčí šíštice v nizozemském Leidenu

  4. 4.stará samčí rostlina v nizozemském Leidenu

  5. 5.rostlina v botanické zahradě Amsterdam

  6. 6.foto v lokalitě, Rennier Smit