CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos mackenziei

Tento druh byl objeven a  popsán v roce 1995 africkým sběratelem Paulem Mackenziem a až donedávna byl znám pod názvem Encephalartos sp. Sudan.


Rozšíření

Jihovýchodní Sudán, oblast Equatorie, kde roste v odlehlých suchých oblastech v otevřených lesích na  kamenitém podkladě. Vzhledem k politicky nestabilní a velice nebezpečné situaci v této oblasti je tento druh zatím velmi vzácný a ojedinělý ve sbírkách. Z těchto důvodů ani nebylo možno dostatečně prozkoumat jeho rozšíření, i když se očekává jeho hojný výskyt.


Popis

Tento zatím extrémně vzácný cykas se oproti příbuznému E. septentrionalis liší robustnějším vzrůstem, vyšším i tlustším kmenem, listy jsou temně šedozelené, v mládí potaženy jemnými chloupky jako některé jihoafrické cykasy. Horní okraje lístků jsou zcela bez zoubků, spodní okraj se 3 zoubky u základu. Podle zkušeností několika pěstitelů se zdá být náročný na pěstování, potřebuje období klidu v zimě s minimální zálivkou.V této době velmi náchylný na přemokření. V létě vyžaduje plné slunce a teplo.


Sbírky v Česku

U nás jej nevystavuje ani nevlastní žádná z botanických zahrad, zatím není znám ani v soukromých sbírkách


Ochrana

Jedná se o rostlinu, zapsanou na Červeném seznamu IUCN. Byla ji přiřazena kategorie NT, téměř ohrožený. Druh je zapsán na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy - jak s rostlinami, tak i jejich semeny. IUCN uvádí nepotvrzené zprávy o “náklaďácích” plných kmenů těchto rostlin odvážených sběrateli.


foto:

© Andrew Cameron listy

© Anders Lindström šištice