CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos macrostrobilus

Tento cykas byl  popsán teprve v roce 1997 jihoafrickými botaniky S. Jonesem a J. Wynantsem.


Rozšíření

Severozápadní Uganda, oblast Madi, kde roste na chudých písčitých půdách v údolí řek, ve výškách 900-1400 metrů nad mořem. Jedná se vzdálené a velmi nebezpečné lokality díky místní rozbouřené politické situaci. I proto je tento cykas velmi vzácný a je málo zastoupen ve sbírkách. Tyto lokality nebyly zatím dostatečně prozkoumány a mohou být ještě objeveny další populace.


Popis

Tento robustní středoafrický druh dorůstá výšky 2,5 metru s průměrem kmene až 45cm, bohatě olistěná koruna obsahuje až 60 listů. Listy jsou 190-220 cm dlouhé, tmavě zelené, řapík krátký jen 12-15cm, s 1-6 trny, bazální límec chybí, lístky přecházejí v trny. Lístky jsou 19-25 cm dlouhé, 25-30 mm široké, nepřekrývají se. Šištice jsou zelené.


Sbírky v Česku

U nás jej nevlastní ani nevystavuje žádná z botanických zahrad, není zatím známo ani zastoupení v soukromých sbírkách.


Ochrana

Jedná se o rostlinu, zapsanou na Červeném seznamu IUCN . Byla ji přiřazena kategorie EN, ohrožený. Druh je zapsán na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy - jak s rostlinami, tak i jejich semeny.

foto: © Anders Lindstrom