CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos natalensis

Tento cykas byl popsán v roce 1951 jihoafrickými botaniky R. A. Dyerem a I. Verdoon a je blízce příbuzný s druhy E. altensteinii a E. woodii.

 

Rozšíření

Jihoafrická republika, severní oblast provincie Natal, Zuzuland, Howick Falls, kde roste v otevřených, hornatých oblastech.


Skupina těchto stromů v údolí Valley of a Thousands Hills byla v roce 1972 vyhlášena národní kulturní památkou. Na rozdíl od druhu E. altensteinii, který roste v pobřežních oblastech se E. natalensis vyskytuje pouze ve vnitrozemí. 


Popis

Robustní cykas o výšce kmene až 6 m a průměru cca 40 cm. Listy jsou od 150 cm do 300 cm dlouhé, světlé nebo sytě zelené a vysoce lesklé, protilehlé lístky svírají úhel 150 st. Řapík je rovný, tuhý s 6-12 trny. Lístky jsou vejčitě protáhlé, většinou se nepřekrývají, horní a spodní okraje většinou bez zubů nebo lehce ozubené. Jedná se o jeden z nejzáhadnějších a nejvíce variabilních cykasů, v poslední době je popisováno na 50 odlišných forem hlavně v tvaru listů a lístků.

Objevily se taktéž spekulace, že velmi vzácný druh E. woodii může být jen jednou z mnoha forem tohoto druhu. E. natalensis je také nejčastěji používán pro křížení s E. woodii  ve snaze dosáhnout zhruba v 6 generaci vzhledu původní rostliny. Taktéž jsou spekulace o variabilitě tohoto druhu dány tím, že v dávných dobách mohlo dojít k přírodní hybridizaci s ostatními druhy rostoucí v této oblasti, které později vedly ke stabilizaci určitých forem. Z těchto důvodů si tento druh zasluhuje ještě další a velmi podrobnou revizi.

Jeho hlavním rozlišujícím znakem od podobného E. altensteinii je hustá vlna v koruně objevující se kolem nově rostoucích listů.

 

Sbírky v Česku

U nás jej nevystavuje žádná z botanických zahrad, je však zastoupen v několika málo soukromých sbírkách. Rostlina má celou řadu forem, jejichž sběru se u nás dosud nikdo systematicky nevěnuje.

 

Ochrana

Jedná se o rostlinu, zapsanou na Červeném seznamu IUCN . Byla ji přiřazena kategorie NT, téměř ohrožený. Druh je zapsán na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy - jak s rostlinami, tak i jejich semeny. 

 

  1. Cykasy Afriky - úplný atlas, jediný existující v češtině

  2. Rod Encephalartos v historickém článku prof. Dyera

  3. Cycas thouarsii - pochází z Madagaskaru a blízkého pobřeží Afriky, jediný z rodu Cycas v Africe

  4. Stangeria eriopus - jediný jihoafrický druh z jiného rodu než Encephalartos


Fotografie:

© Andrew Cameron: strom, vrchol kmene pokrytý chlupy, kmen a listy


© cykasy.cz: jiná forma listu na poslední fotografii naznačuje, jak proměnlivý tento druh je