CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos septentrionalis - píchoš severní

Encephalartos septentrionalis byl poprvé popsán německým botanikem Schweinfurtem v roce 1871, dosud však zůstává velmi málo znám. Latinský název označuje místo jeho výskytu v kontrastu vůči ostatním druhům cykasů.


Rozšíření

Pochází z jižního Súdánu a severní Ugandy, je znám z lokality poblíž Moyo a pravděpodobně i v dalších zemích střední Afriky. V lokalitě dochází k četným požárům, vůči kterým jsou kmeny těchto cykasů vcelku dobře chráněny.


Popis

Mezi cykasy se řadí ke středně velkým, kmen dorůstá délky do dvou metrů výšky. Jeho šištice mají žlutavou barvu, pylové šištice rostou ve větším počtu 8-10 na dlouhých stoncích. Lístky jsou kopinaté, nepříliš výrazně zelené, nepřekrývající se a po obou okrajích silně trnité (více než 3 trny). Semena mají červenou dužinu (sarcotesta).


České sbírky

Tento cykas je v ČR zastoupen pouze v soukromých sbírkách, botanické zahrady ho nevlastní.


Ochrana

Jedná se o chráněnou rostlinu, která je na Červený seznam IUCN zařazena do kategorie VU - zranitelný. Druh je zapsán na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy - jak s rostlinami, tak i jejich semeny.


Tento druh je hojně pěstován především díky záchrannému programu, kdy v roce 1963 byly z přírody odstěhovány tisícovky rostlin před stavbou přehrady.

Počty v přírodě podle IUCN dosahují mezi 5-10.000 jedinci.


  1. Rod Encephalartos v historickém článku prof. Dyera

Foto: © Anders Lindström

1. sp. Garamba

  1. 2.Mt. Lolibai

  2. 3.Moyo - samčí šištice

  3. 4.Samec, © Art Vogel