CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos tegulaneus

Encephalartos tegulaneus byl popsán v roce 1957 britským botanikem Melvillem z rostlin rostoucích v keňském pohoří Matthews range. Název rostliny “tegula” (taška, dlaždice) označuje překrývající se mikrosporofyly (šupiny na samčí šištici).


Druh má dva poddruhy: E. tegulaneus ssp. tegulaneus and E. tegulaneus ssp. powysii. Je možné, že druhý z nich bude časem vyčleněn do samostatného druhu.


Rozšíření

Keňa, Východní provincie poblíž Embu a v pohoří Matthews range v provincii Rift Valley. rostou ve výšce od 1400 do 2300 metrů,


Popis
Jedná se o větší cykasy s výškou či délkou kmene do 10 metrů. Listy jsou 120-180 cm dlouhé, světle zelené. Lístky jsou kopinaté, úzké a dlouhé. Nesou na obou stranách 1-3 trny, které jsou obvykle patrné pouze při pohledu odspodu, nikoliv zhora (viz poslední dvě fotografie). Šištice mají žlutou barvu, samčí šištice vyrůstají na dlouhém stonku.


Ochrana

Jedná se o chráněnou rostlinu zařazenou na červený seznam ohrožených druhů IUCN. Poddruh tegulaneus náleží do kategorie málo dotčený druh LC, zatímco poddruh powysii je kriticky ohrožen (kategorie CR) a hrozí mu vyhynutí.


Tento cykas je zapsán na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy - jak s rostlinami, tak i jejich semeny. V populaci je dle IUCN 5-6 tisíc dospělých rostlin, přičemž tento počet stále klesá.


Další informace

  1. Cykasy Afriky - úplný atlas, jediný existující v češtině

  2. Rod Encephalartos v historickém článku prof. Dyera

  3. Cycas thouarsii - pochází z Madagaskaru a blízkého pobřeží Afriky, jediný z rodu Cycas v Africe

  4. Stangeria eriopus - jediný jihoafrický druh z jiného rodu než Encephalartos

Fotografie

Andrew Cameron - všimněte si trnů patrných pouze při pohledu ze spodu.