CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Macrozamia lucida

Macrozamia lucida byla popsána poprvé v roce 1951. Její jméno “lucida” vzniklo díky vysokému lesku jednotlivých lístků.

Popis

Malý cykas s podzemním kmenem v průměru do 20cm a bílými tvrdými bázemi vysoce lesklých lístků.

Rozšíření

Macrozamia lucida roste v Austrálii v Jižním Queenslandu kolem Brisbane na sever směrem k Nambour.

České sbírky

Tento druh roste v Botanické zahradě Liberec ve skleníku Pravěk.

Ochrana

Jedná se o poměrně rozšířenou rostlinu s více než 30 populacemi. Je zařazena na Červený seznam IUCN do kategorie LC - málo dotčený. V oblasti kontroly obchodu patří na seznam CITES II.


  1. Cykasy Austrálie - přečtěte si více

Fotografie Peter Richardson

  1. 1.Macrozamia lucida

  2. 2.Samčí šištice nezralá a zralá