CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Macrozamia moorei

Macrozamia moorei byla poprvé popsána již v roce 1886. Je pojmenována po řediteli botanické zahrady v Sydney z konce 19. století Charlesi E. Moorovi.


Popis

Středně velký cykas dorůstající až 7 metrů výšky, hustými úzkými listy s hladkými okraji (ca 100 listů v koruně stromu).


Rozšíření

Roste ve středním Queenslandu v Austrálii na chudých půdách. Bývá pěstována i jako okrasná rostlina.


České sbírky

V botanických zahradách není vystavována, v menším počtu ji lze najít v několika málo soukromých sbírkách. Větší stromy byly vyvezeny do světových botanických zahrad, takže jsou dnes k vidění např. v Amsterdamu, Leidenu, Lovani či Dublinu.


Ochrana

Druh je zařazen na Červený seznam IUCN do kategorie NT - téměř ohrožené. Je pravděpodobné, že bude zanedlouho přeřazena do ohroženější kategorie. Rostlina je zařazena i na seznam CITES II.


  1. Cykasy Austrálie - přečtěte si více

Fotografie

  1. 1.Velký strom

  2. 2.Samičí šištice

  3. 3.Mohutný kmen

  4. 4.Samčí již oschlé šištice - foto Art Vogel