CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Macrozamia mountperriensis

Macrozamia mountperriensis F. M. Bailey, je rostlina z čeledi kejákovitých (Zamiaceae) ve třídě cykasy (Cycadopsida). Je pojmenována po australské oblasti, kde roste. Byla popsána v roce 1886, avšak až donedávna byla považována za varietu druhu Macrozamia miquelii.


Popis

Menší cykas s kmenem do 0.3m a listy až 1,5m dlouhými. Spodní listy se obvykle mění v trny.


České sbírky

Tato rostlina není v českých sbírkách vystavována a pravděpodobně ani vlastněna.


Ochrana

Rostlina je zařazena na Červený seznam ohrožených druhů IUCN, kde jí náleží kategorie LC (málo dotčené). V oblasti kontroly mezinárodního obchodu je zařazena na seznam CITES II jako všechny rostliny rodu Macrozamia.


  1. Cykasy Austrálie - přečtěte si více


Fotografie

  1. 1. Rostlina Macrozamia mountperriensis - http://cycadpalm.com/

  2. 2. Samičí šištice se semeny, foto Lui Weber

  3. 3.Samčí šištice, foto Art Vogel