CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Macrozamia polymorpha

Macrozamia polymorpha se řadí k australským cykasům ve skupině Parazamia, které se vyznačují drobným vzrůstem. Jedná se o druh extrémně variabilní, což mu ostatně dalo i jeho latinské jméno. Byla popsána v roce 1998 Davidem Jonesem, když byla vyčleněna z druhu Macrozamia heteromera.


Macrozamia polymorpha v přírodě / in habitat - fotogalerie


Rozšíření

Na severozápadě New South Wales a v oblasti mezi Coonabaran a Gunnedah, kde roste v píščité půdě mezi borovicemi a eukalypty. Často hybridizuje s nedaleko rostoucí Macrozamia diplomera.


Popis

Menší cykas s podzemním kmenem a buď celistvými nebo dělenými lístky.


České sbírky

Tato rostlina není v českých sbírkách vystavována a pravděpodobně ani vlastněna.


Ochrana

Rostlina je zařazena na Červený seznam ohrožených druhů IUCN, kde jí náleží kategorie LC (málo dotčené). V oblasti kontroly mezinárodního obchodu je zařazena na seznam CITES II jako všechny rostliny rodu Macrozamia.


  1. Cykasy Austrálie - přečtěte si více


Fotografie v přírodě
Supachai Apidethtanaraks