CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Macrozamia riedlei

Macrozamia riedlei byla popsána již v roce 1826. Otravy z těchto rostlin jsou pravděpodobně prvními popsanými otravami po příchodu Evropanů do Austrálie. Opakované otravy popsali Vlaming v roce 1697, La Perouse 1788, Flinders 1801 a Sir George Grey v roce 1839. Semena této rostliny byla domorodci po úpravě používána jako potrava. Za syrova jsou však jedovatá, podobně jako všechna semena cykasů.


  1. Fotogalerie druhu Macrozamia riedlei v přírodě

  2. Cykasy Austrálie - přečtěte si více


Rozšíření

Roste v jihozápadním cípu západní Austrálie, od Dwellingup po Albany. Jedná se o relativně hojnou rostlinu v podrostu místních lesů.

Popis

Náleží mezi menší australské cykasy s podzemním kmenem, který jen velmi zřídka vystupuje nad zem do výšky 0,3 metru.

Ochrana

Jedná se o chráněnou rostlinu, která je na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN v kategorii LC - málo dotčený. Rostlina je řazena i na seznam CITES II, který kontroluje mezinárodní obchod s tímto druhem.