CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Macrozamia spiralis

Macrozamia spiralis byla popsána pravděpodobně již v roce 1842 Miquelem.

  1. Cykasy Austrálie - přečtěte si více

  2. Fotogalerie druhu Macrozamia riedlei v přírodě


Rozšíření

Roste na západ od Sydney, v Novém jižním Walesu v Austrálii od Dunedoo a řeky Goulburn  River po východní hory Blue Mountains a okres Sydney-Waterfall. Roste řídce v podrostu místních eukalyptových lesů na písečné nbo štěrkové půdě s nízkým obsahem živin.

Popis

Náleží mezi menší australské cykasy (skupina Parazamia) s podzemním kmenem o průměru do 20 cm. Osa listu bývá občas lehce stočená, odtud také jméno tohoto druhu. Lístky samotné jsou modravě až šedozelené, v mládí modravé, postupně zelenající. Řapík a báze lístků červenavo hnědá, báze lístků postupně světlá do krémové či žlutavé barvy.

Ochrana

Jedná se o chráněnou rostlinu, která je zařazena na Červený seznam ohrožených druhů IUCN v kategorii EN - ohrožený. Rostlina je řazena i na seznam CITES II, který kontroluje mezinárodní obchod s tímto druhem.

Foto: Kurt Eising