CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Microcycas calocoma - mikrocykas krásný
Microcycas calocoma, (Miquel) A. de Candolle, 1868 je druh kriticky ohrožených cykasů z čeledi kejákovitých (Zamiaceae). Tato vzácná rostlina je na pokraji vyhynutí.


  1. Fotogalerie z Botanické zahrady Liberec - včetně samčí šištice

  2. Microcycas calocoma - prof. Jan Gloser

  3. Fotogalerie mikrocykasů z Kuby - Jan Andersson

  4. Miniaturní cykasy rodu Zamia na Kubě - prof. Jan Gloser

  5. Mogoty pri mestečku Viñales a tá flóra navôkol - Boris Vrškový nejen o mikrocykasech

Jediné známé místo na světě kromě Kuby, kde dozrávají semena je v Tropické botanické zahradě Fairchild v USA. Původní samčí a samičí exempláře v této zahradě byly zničeny bleskem, první semena se však ujala a v současnosti již plodí. Je otevřen pořadník na distribuci semen do dalších botanických zahrad i soukromým sběratelům.

Lokalita

Roste na malé ploše na západní Kubě v provincii Pinar del Río.

Na Kubě roste mikrocykas v malých skupinách po 10-50 rostlinách v horských lesích v nadmořských výškách 85-250 m mj i na tzv. mogotech v oblasti Viňales. Taktéž roste na svazích a otevřených travnatých plochách v nadmořských výškách kolem 50 m.

Popis

Strom dorůstá do 10 m výšky na vzpřímeném a občas rozvětveném kmenu se 30-60 cm v průměru. Listy jsou tmavě zelené a 0.6-1.2 m dlouhé. Řapík je 8-10 cm dlouhý a bez ostnů. Lístky jsou světle až tmavě zelené. Střední lístky jsou 15-25 cm dlouhé a 0.8-1 cm široké. Samčí šištice jsou cylindrické, 25-30 cm dlouhé a 5-8 cm široké, žluto-hnědavé, a chlupaté. Samičí šišky se semeny jsou široké, 50-90 cm dlouhé a 13-16 cm široké, žluto-hnědé a chlupaté. Eliptická semena jsou růžová nebo červená a 3.5-4 cm dlouhá a 2-2.5 cm široká.

Rozlišovací znaky mikrocykasu, díky kterým je jednoznačně rozeznatelný od ostatních cykasů:

  1. lístky na řapíku jsou skloněny do obráceného „V“

  2. přibližně stejná délka lístků po celé délce listu, lístky jsou tedy u kmene jakoby zastřižené.

Ochrana

Microcycas calocoma je zapsán na Červeném seznamu IUCN jako kriticky ohrožený. Mikrocykasy navíc spadají na hlavní seznam ohrožených druhů CITES I.

Odhady počtu rostlin ve volné přírodě se různí a pohybují se od přibližně 400 rostlin (Whitelock) po novější odhad nejméně 1400 rostlin v několika lokalitách, je tedy výrazně vzácnější než symbol ochrany přírody - čínská panda velká.

V řadě z těchto skupin je nicméně velmi nevyrovnaný poměr pohlaví, což omezuje možnost tvorby semen. Počet rostlin byl negativně ovlivněn kácením a používáním pesticidů. Protože tyto rostliny jsou na Kubě oblíbeným ozdobným stromem, sběr semen a mladých rostlin vážně poškodil stavy druhu na ostrově. Většina z nich nyní roste v chráněných rezervacích.

Mikrocykas je na Kubě ceněn jako ozdobná rostlina, Jeho kořen byl na ostrově využíván jako jed na krysy.

Pěstování

Zemina na Kubě se pohybuje od zásaditých hlín na vápencovém podloží po kyselé jíly s křemíkem.

Rozmnožování

Rostliny jsou podobně jako všechny cykasy dvoudomé, existují tedy u nich odlišné samčí a samičí stromy a šišky. Opylení je v přírodě vázáno na specifický druh brouků Pharaxonotha esperanzae. Při pěstování ve sklenících je možné umělé opylení, ke kterému v zájmu záchrany těchto rostlin také dochází.

Přirozené rozmnožování na Kubě je v současnosti velmi omezené a v řadě lokalit s výskytem této rostliny je patrné vyhynutí opylujícího brouka, a tedy úplné zastavení přirozeného opylování.

Sbírky v Česku

Jediný mikrocykas veřejně přístupný v Česku roste v pravěké sekci Botanické zahrady Liberec, jedná se o samčí rostlinu, která naposledy “kvetla” v roce 2008. Vykvetení tohoto cykasu je naprosto výjimečné všude na světě.

Tento vzrostlý strom je nejvzácnějším druhem velkého cykasu v ČR. Další rostliny tohoto druhu vlastní minimálně jeden soukromý sběratel. Vzhledem k úzkým vazbám mezi Kubou a ČSSR před rokem 1989 je možný výskyt této extrémně vzácné rostliny i v dalších v soukromých sbírkách.
Fotografie - strom na Kubě

Fotografie - samčí šištice

Microcycas calocoma v Botanické zahradě Liberec. Všimněte si cykasu Zamia integrifolia pod kmenem napravo od mikrocykasu, foto listu z Liberce dole.

Fotografie

Nahoře: Pharaxonotha esperanzae, opylovač mikrocykasu na jeho pylových váčcích v samčí šištici

Dole: semena mikrocykasu

fotografie dole: Art Vogel, typické střídání kmenových šupin a zbytků listů na kmenu mikrocykasu