CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Zamia acuminata

Zamia acuminata je rostlina čeledi kejákovitých (Zamiaceae) z třídy cykasy. Je rozšířena v Nikaragui, Panamě a Kostarice. Roste pod stromy v deštných pralesech. V Nikaragui ji ze nalézt v téměř přímořských oblastech, v Panamě a Kostarice do 1200 m nad mořem.

Popis

Tento druh se jednoznačně odlišuje od ostatních zamií protáhlými zašpičatělými konci lístků, které této rostlně také daly její vědecké jméno. Kmínek dorůstá ve výjimečných případech do 30 cm velikosti. Obvykle je podzemní, výjimečně i nadzemní.

Ochrana

Zamia acuminata je podle Červeného seznamu IUCN řazen do kategorie NT - téměř ohrožené. Zároveň je zařazen na seznam ohrožených druhů CITES II do kategorie zranitelných rostlin. Obchod s nimi je tedy kontrolován, semena tomuto režimu nepodléhají.

Fotografie

  1. 1.Morne Fereirra

  2. 2.Peter Richardson

  3. 3.samičí šištice - Art Vogel