CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 
Zamia amazonum
Keják amazonský (Zamia amazonum, D.W. Stevenson) je druh rostliny z čeledi kejákovité (Zamiaceae) ve třídě cykasy. 

Rozšíření
Roste v rozvodí horní Amazonky, tj. v pralesech na území Brazílie, Kolumbie, Peru a Venezuely. Je tedy poměrně široce rozšířena. 

Popis
Jedná se o cykas s podzemním větvícím se kmenem a mohutnými, až 2,5m vysokými listy. Ty raší v hnědé barvě, která postupně od vřetene zelená, viz naše fotografie mladého listu.

Ochrana
Až donedávna nebyla zařazena na Červený seznam ohrožených druhů, nově zde zařazena je. Náleží jí kategorie NT - téměř ohrožený druh. Rostlina je na seznamu CITES II.

Sbírky v Česku
V českých botanických zahradách není vystavována a pravděpodobně ani vlastněna.

Foto Michael Calonje 
Lyon Arboretum, rostlina pochází z Serra de Curicuriari v Brazílii

Fotografie

Zamia amazonum v amazonském pralese - listy raší v hnědé barvě, která postupně od vřetene zelená, viz naše fotografie mladého listu