CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Zamia cremnophila

Zamia cremnophila jVovides, Schutzman a Dehgan, je chráněná rostlina čeledi kejákovitých (Zamiaceae) z třídy cykasy pocházející z Mexika.


Popis

Jedná se o cykas s podzemním kmenem, který jen vzácne vyrůstá nad povrch. Listů je obvykle málo (jeden až několi). Listy jsou převislé, přepadající dolů ze skály na které rostou.


Lokalita

Pochází z vápencových útesů mexického státu Tabasco. Jak napovídá název rostliny (úteso/skálo-milná), roste předevších na skalách, odkud její listy volně visí dolů, podobně jako u epifytního druhu Zamia pseudoparasitica.


Ochrana

Zamia cremnophila je zařazena na Červený seznam IUCN. V roce 2009 náležela do kategorie EN - ohrožené druhy. Zároveň je zařazen na seznam CITES II. Obchod s rostlinami pocházejícími z přírody je tedy kontrolován.


Související odkazy

  1. Cykasy Jižní Ameriky

  2. Cykasy Mexika

  3. Cykasy Kuby (EN)

Fotografie

  1. 1.Zamia cremnophila, foto Art Vogel