CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Zamia cunaria - keják kunský

Zamia cunaria je panamský cykas pojmenovaný po indiánském kmeni Kuna. Byl popsán Dresslerem a Stevensonem teprve v roce 1993.

Popis

Jedná se o cykas s podzemním kmenem, který jen vzácně vyrůstá nad povrch. Listů je obvykle málo (1-3) s hladkými nebo řídce trnitými řapíky. Lístky v horní třetině pilovité.

Lokalita

Rostlina je známa pouze ze čtyř lokalit v Panamě poblíž cesty Llan Cartis a Kuna Llala (nebo Cuna Yala atp) na svazích se sekundární vegetací.

Sbírky v Česku

Tato rostlina není v ČR nikde veřejně vystavována.

Ochrana

Rostlina je evidována na Červeném seznamu ohrožených druhů v kategorii VU - zranitelný druh, dle odhadu IUCN se v přírodě nachází nejméně 10.000 rostlin. Je současně vedena na seznamu CITES II. Roste v podrostu lesa v pouhých 4 známých lokalitách.

Související odkazy

  1. Cykasy Jižní Ameriky

  2. Cykasy Mexika

  3. Cykasy Kuby (EN)

Foto Art Vogel v Botanické zahradě Nong Nooch včetně samičích šištic.