CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Zamia elegantissima

Zamia elegantissima je málo známým malým panamským cykasem.

Popis

Jedná se o cykas s kmenem několik metrů vysokým. Kopinaté lístky s hladkými okraji či několika málo zuby poblíž vrcholu lístku. Řapík je hladký, případně s ojedinělými trny. Druh je podobný příbuznému druhu Zamia fairchildiana.

Lokalita

Druh roste řídce na východě severopanamské provincie Colón. Je známa i odlišná forma z rezervace Lago Chagres, jejíž nově rašící lístky mají bílou barvu (Z. elegantissima Alba / White).

Sbírky v Česku

Tato rostlina není v ČR vystavována.

Ochrana

Rostlina je evidována na Červeném seznamu ohrožených druhů v kategorii EN - ohrožený druh. Rostlina se vyskytuje velmi řídce (méně než 25 ks / km2). Je současně vedena na seznamu CITES II.

Související odkazy

  1. Cykasy Jižní Ameriky

  2. Cykasy Mexika

  3. Cykasy Kuby (EN)

Art Vogel - samčí šištice a listy v Botanické zahradě Nong Nooch

Carmen Galdames, STRI - samičí rostlina