CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Zamia ipetiensis - keják ipetijský

Zamia ipetiensis (D.W.Stev.), 1993 je druh rostlin z čeledi kejákovitých (Zamiaceae) ve třídě cykasy. 


Rozšíření

Rostlina je endemitem v malé oblasti v Panamě poblíž města Ipeti v nadmořské výšce mezi 100-500 m.n.m.. Druh roste v deštném pralese.


Popis

Rostliny mají podzemní kmen. Řapíky mají ostny. Listky mají na koncích jemně pilovitý okraj. Oválná semena jsou růžová nebo světle červená. Rostlina je velmi podobná druhu Zamia cunaria, od které se odlišuje především tvarem listů.


Sbírky v Česku

Zamia ipetiensis se pravděpodobně nevyskytuje v žádné sbírce v ČR.


Ochrana

Jedná se o velmi vzácnou rostlinu. Zamia ipetiensis je zařazena na Červený seznam IUCN jako ohrožená rostlina - v kategorii EN (2011). Druhu hrozí vyhynutí. V oblasti kontroly obchodu je na seznamu CITES I.

Foto Art Vogel: list a samičí (tlustší hnědočervené) a samčí (štíhlejší) šištice