CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Zamia lacandona - keják lakandonský

Zamia lacandona je druh rostliny z čeledi kejákovité (Zamiaceae) ve třídě cykasy.

Rozšíření

Roste v deštném pralese na východě mexického státu Chiapas na vlhkých místech pod stromy se špatnými světelnými podmínkami. V místě původu roste v kamenité půdě s jen malým obsahem živin, často i v oblastech s poničeným prostředím, dobře regeneruje na vypálených místech i okrajích cest. Známá z okolí turistické lokality Palenque.

Popis

Rostlina s podzemním a občas větveným kmenem patří mezi menší cykasy.

Zamia lacandona má především mladé lístky na koncových okrajích jemně pilovité. Mladé listy jsou obvykle hnědavé či červené, barva se postupně mění na zelenou.

Ochrana

Rostlina je na Červeném seznamu IUCN v kategorii EN - ohrožený druh.  V oblasti obchodu je na seznamu CITES II.
Fotografie - Art vogel, 150 mnm, Palenque a BZ Nong nooch, včetně semenáčku vlevo