CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Zamia poeppigeana

Zamia poeppigeana je druh rostliny z čeledi kejákovité (Zamiaceae) ve třídě cykasy. 

Rozšíření

Druh roste na pobřežních pláních a úpatích kopců v pohoří Cordillera Occidental v Ekvádoru, Acre, Brazílii a jihozápadní Kolumbii. Také byl nalezen v peruánské provincii Loreto.

Popis

Rostlina s nevětveným kmenem až 2,5 metru vysokým a obvykle světle zelenými listy.

Sbírky v Česku

Jedná se o velmi vzácnou sbírkovou rostlinu. V botanických zahradách v ČR tato rostlina zatím veřejně neroste. 

Ochrana

Rostlina je zařazena na Červený seznam ohrožených rostlin IUCN. Náleží do kategorie NT - téměř ohrožený. Je na seznamu CITES II.Fotografie

Celé rostliny - Martin Antoš, BioLib v Botanické zahradě Kew v Londýně

Detail listu v Botanické zahradě Kew v Londýně

Art Vogel - listy na zemi