CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Zamia tuerckheimii - keják Türckheimův

Keják Tuerckheimův byl objeven německým botanikem a konzulem v Guatemale Hansem von Türckheimem v červenci 1900. Guatemalské cykasy jsou málo známy ve sbírkách a to platí i pro tento druh. V místě svého výskytu je však poměrně četný.

Popis

Jedná se o cykas robustním kmenem do max 3 metrů výšky a četnými lesklými celokrajnými lístky (s hladkými okraji).  Řapíky jsou buď hladké nebo jen řídce ostnité. Lístky riostou obvykle v 5-9 párech, jsou zvrchu lesklé a zespodu bledší. Semena jsou červená, obvejcovitá a 20x13 mm velká. 

Lokalita

Pochází z vlhkých vápencových skal v lesích guatemalské provincie Alta Verapaz (Cubilquitz) z nadmořské výšky 300-1000 mnm.

Ochrana

Zamia tuerckheimii je zařazena na Červený seznam IUCN. V roce 2012 náležela do kategorie NT - téměř ohrožené druhy. Zároveň je zařazena na seznam CITES II. Obchod s rostlinami pocházejícími z přírody je tedy kontrolován.


Související odkazy

  1. Cykasy Jižní Ameriky

  2. Cykasy Mexika

  3. Cykasy Kuby (EN)


Fotografie

Zamia tuerckheimii, foto Art Vogel

samčí i samičí šištice