CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Zamia variegata

Zamia variegata byla popsána polským botanikem Warszewiczem v roce 1845 z rostlin nalezených v Mexiku. Je jediným cykasem s dvoubarevnými, žlutavě žíhanými (panašovanými, variegovanými) listy. Odtud pochází i její vědecký název.


Rozšíření

Pochází z Guatemaly z povodí řeky Río Montagua, ale roste na podstatně širším území: v mexickém státě Chiapas (lacandonský prales), v Belize a Hondurasu. Vyskytuje se ve vlhkých tropických pralesech, dosahuje i do výše položených dubovo-borovicových lesů. Má v oblibě stinná a vlhčí stanoviště,


Popis

Jedná se o drobný cykas s bělavým až naoranžovělým podzemním kmenem do 20 cm délky. Je jediným cykasem s dvoubarevnými žlutavě žíhanými listy (viz foto). Mladé semenáčky tohoto druhu však mají běžně zelené listy, žlutavé žíhání na rostlinách přibývá až postupně s věkem. Semena jsou červené barvy.


České sbírky

Tento cykas se vyskytuje ve sbírce Botanické zahrady hl. m. Prahy a v několika málo soukromých sbírkách. Není vystavován.


Ochrana

Zamia variegata je zařazen na Červený seznam ohrožených druhů IUCN. Náleží do kategorie EN -  ohrožené druhy. Zároveň je zařazen na seznam CITES II.


Fotografie

postupně:

  1. 1.Typické skvrnité listy Maurice Levin, Jurassic Garden

  2. 2.Početné samčí šištice - Art Vogel

  3. 2.Zralá samičí šištice se semeny - Art Vogel

  4. 3.Samičí šištice - Art Vogel