CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Zamia vazquezii / keják Vazquezův

Zamia vazquezii D.W.Stev., Sabato & De Luca je chráněná rostlina čeledi kejákovitých (Zamiaceae) z třídy cykasy, která byla poprvé do sbírek uvedena po roce 1932 a popsána až v roce 1995. Do té doby byla obvykle zaměňována s málo pěstovaným druhem Zamia fischeri. Druh je pojmenován po svém objeviteli a mexickém botanikovi Mario Vazquezovi Torresovi.


Rozšíření

Pochází z Mexika ze státu Veracruz, kde roste v dubovo borových a stálezelených lesích. Jedná se tedy o podrostovou rostlinu rostoucí ve stínu či polostínu.


Popis

Jedná se o drobný cykas s obvykle holými řapíky na kterých se však nahodile může vyskytnout jeden či dva trny.


Tenké lístky jsou obvejčité (na rozdíl od kopinatých listů u druhu Zamia fischeri) a v horních dvou třetinám drobně pilovité. Listů je obvykle více než 6 a u starších rostlin jsou delší než 30 cm (u druhu Zamia fischeri jich obvykle bývá méně a jsou kratší).  Lístky jsou velmi podobné některým druhům kapradin.


České sbírky

Tento cykas se vyskytuje ve sbírce Botanické zahrady hl. m. Prahy a v několika dalších soukromých sbírkách. Není vystavován.


Ochrana

Zamia vazquezii je zařazen na Červený seznam IUCN. Náleží do kategorie CR -  kriticky ohrožené druhy. Zároveň je zařazen na seznam CITES II.


Roste pouze ve dvou malých lokalitách, kde celkový počet rostlin je menší než 50 jedinců. Poslední průzkum v lokalitě proběhl před více než 10 lety a přežití tohoto druhu v přírodě proto není jisté. Lokalita je navíc odlesňována k zemědělskému využití. Nicméně ve sbírkách je častý a alespoň do této míry je chráněn proti vyhynutí. Případného přirozeného opylovače však tato skutečnost před vyhynutím nezachrání.


Fotografie

  1. 1.List - Sylvain Burgaud

  2. 2.Lístky tohoto cykasu s okrajovými zoubky jsou podobné kapradinám

  3. 3.Rostlina v nizozemském Leidenu

  4. 4.Samičí šištice

  5. 5.Samčí šištice obvykle vyrůstají ve větším počtu

  6. 6.srovnání samičí šištice Z. fischeri (vlevo) a podobné Z. vazquezii (vpravo), Morne Ferreira. Nicméně obvykle je špička samiší šištice fischerii přece jen více patrná.